Offline er Online sitt eget tidsskrift og så dagens lys i mars 2011. Profil- og aviskomiteen står for det grafiske og redaksjonelle ansvaret, og har i tillegg eksterne skribenter i andre deler av Online.

Offline gis ut to ganger i semesteret og inneholder en fin blanding av underholdende og opplysende saker myntet på informatikkstudenter.

Ønsker du å abonnere på magasinet og få tilsendt papirutgaven i posten kan du gå inn og kjøpe et årsabonnement her: Årsabonnement Offline

Ellers finner du alle utgavene i PDF-format her. God lesing!

Er du en bedrift som er på jakt etter skarpe IT-studenter?
Da vil vi gjerne høre fra deg! Les videre for å finne ut hva vi kan tilby.

Online er en linjeforening for Informatikkstudentene ved NTNU Gløshaugen. Informatikkstudiet hører til Institutt for datateknologi og informatikk (IDI). Dette innebærer blant annet å lære om utvikling, forbedring, evaluering og bruk av datasystemer. For mer informasjon om studiet, se NTNU sine offisielle nettsider for bachelor og master.

Linjeforeningen drives av frivillige, og har som formål å være en sosial og faglig ressurs for studentene, samt et bindeledd mellom studentene, universitetets institusjoner og næringslivet. Linjeforeningen har gjennom flere år opparbeidet seg et repertoar av tjenester som vi tilbyr våre studenter. I samarbeid med næringslivet tilbyr vi kurs og bedriftspresentasjoner for å gi studentene våre en bredere og dypere fagkunnskap samt et innblikk i hverdagen til aktuelle arbeidsplasser.

Send oss en forespørsel for å komme i kontakt. Vi gleder oss til å samarbeide med dere!

Send epost til bedriftskontakt

Profilering
 • Bedriftspresentasjon
 • Annonse i Offline
 • Stillingsutlysning
Faglig
 • Kurs
 • Workshop

Online er linjeforeningen for informatikkstudenter ved NTNU i Trondheim. Linjeforeningens oppgave er å forbedre studiemiljøet ved å fremme sosialt samvær, faglig kompetanse og kontakt med næringslivet.

Linjeforeningen består av omtrent 100 frivillige medarbeidere, fordelt over Hovedstyret, komiteer og nodekomiteer. I tillegg til vervene i linjeforeningen er mange studenter også engasjert i Realfagskjelleren, Datakameratene FK og Casual Gaming.

Vi har kontorer i A-blokka på Realfagbygget, Gløshaugen. Her fins det mat og drikke for alle som vil ha, og ofte kan det være greit å finne hjelp til en øving eller et prosjekt man jobber med. Det er heller ikke uhørt at triKom serverer vafler eller kake.

Ekskursjoner, kurs og presentasjoner fra bedrifter er ukentlige hendelser hos oss. Mange arrangementer er sponset av linjeforeningen eller bedrifter slik at du kan hygge deg i godt selskap selv om studielånet er langt unna.

I de siste årene har Online hatt en eventyrlig vekst på alle områder, og har etablert seg som en betydningsfull organisasjon i Trondheim. Fokus på samarbeid og kommunikasjon har drevet frem mange gode initiativer hvor vi har stått langt fremme som pådrivere.

Hos oss vil du stifte nye vennskap som vil vare livet ut, og hjelpe deg når du skal ut i arbeidslivet. Du vil trives i Online!

Hovedstyret velges av linjeforeningens medlemmer på generalforsamlingen i løpet av vårsemesteret og sitter ett år frem i tid. Styret består av leder, nestleder og alle komitelederne.

Hovedstyret er først og fremst en møteplass for koordinering av de forskjellige komiteene. Styret driver også med økonomistyring og annet administrativt arbeid.

Hovedstyret er også linjeforeningens ansikt utad, og opprettholder kontakten med fakultet, institutt og representerer Online ved forskjellige anledninger.

Hovedstyret består av:

 • Leder: August Sollesnes Solvang
 • Nestleder: Henrik Tobias Munkeberg Liodden
 • Økonomiansvarlig: Kaja Sofie Lundgaard
 • Leder arrkom: Alis Wilson
 • Leder bedkom: Sigrun Nummedal
 • Leder dotkom: Ole Anders Stokker
 • Leder fagkom: Andreas Amundsen
 • Leder prokom: Benedicte Myrvoll
 • Leder trikom: Silje Marie Savland Moksnes

Spørsmål om Online? Send oss en epost (til hovedstyret@online.ntnu.no)!

Vår hovedsamarbeidspartner er Knowit. De har vært en aktiv bidragsyter for miljøet på informatikk i mange år via bedriftspresentasjoner, kurs og arrangement i fadderukene.

Onlines hovedsamarbeidspartner er en sterk bidragsyter for at vi skal kunne tilby et bredt spekter av aktiviteter til våre studenter. Vi har et tett samarbeid rundt det å skape gode kurs, bedriftspresentasjoner, og ikke minst får vi mye hjelp rundt opplegget til fadderukene!

Vi prøver kontinuerlig å forbedre de aktivitetene vi har, samt inkludere vår hovedsamarbeidspartner i nye arrangementer.

Arrangementskomiteen har som hovedansvar å arrangere sosiale tilstelninger for informatikkstudenter.

Online arrangerer både tradisjonsrike fester, og andre sosiale arrangementer, i løpet av skoleåret. Dette er et tilbud til deg slik at du kan ha det moro og knytte nye kontakter innad i linjeforeningen. Vi bidrar jobber for økt samhold og sosialisering blant Onlines medlemmer. Dette gjør vi ved å bidra til et variert sosialt tilbud for alle Onlinere.

Vi skal være en aktiv og synlig komité som inkluderer alle og sørger for å tilby et så variert tilbud av arrangementer at enhver av Onlines medlemmer kan stille på flest mulig av disse.

Komiteen består av:

 • Alis Wiken Wilson (Komitéleder) (arrkom-leder@online.ntnu.no)
 • Erika Åsberg (Nestleder)
 • Thomas Iversen Ramm (Økonomiansvarlig)
 • Eskil Hognestad
 • Svenn Grønbeck
 • Marius Sjøberg
 • Anders Bergersen
 • Karen Dahl Aarhus
 • Aleksander Obrestad
 • Åse Merethe Wilhelmsen
 • Filip Skou
 • Milla Johanne Lund Weium
 • Nicolai C. Michlet
 • Sindre Langaard
 • Sondre Kanstad

Semi-aktive pensjonister:

 • Marius Holm Johansen
 • Edvard Gjessing Bakken
 • Miriam Lillebo
Spørsmål? Send oss en epost (til arrkom@online.ntnu.no) da, vel!

Bank- og økonomikomiteen er ansvarlig for alt det økonomiske innad i Online. Dette består av regnskapsføring, fakturering og å ha kontroll på det som skjer i nettbanken.

Komiteen består av representanter fra alle komiteer som har ansvar for komiteenes regnskap og økonomi. Økonomiansvarlig er ansvarlig for Online sin økonomi, regnskapet til Hovedstyret og Fondet. Bankom-leder er ansvarlig for regnskapet til bankom og de andre komiteene.

Komiteen består av:

 • Økonomiansvarlig: Kaja Sofie Lundgaard (okonomiansvarlig@online.ntnu.no)
 • Leder: Mathias Fossum (bankom-leder@online.ntnu.no)
 • Arrkom: Thomas Iversen Ramm
 • Bedkom: Luka Grujic
 • Dotkom: Jonathan Brooks
 • Fagkom: Christoffer Stensrud
 • Prokom: Ole Jacob Brunstad
 • Trikom: Jon-Inge Heggstad
 • Seniorkomiteen: Sigurd Oxaas Wie
 • IT-ekskursjonen: Mathias Müller
 • Velkom: Johanne Tronstad
 • Ekskom: Silje Førde Villandseie

Trenger du å ta kontakt med bankom? Send en epost (til bankom@online.ntnu.no)!

Bedriftskomiteen er bindeleddet mellom næringslivet og informatikkstudenter, og skal i tillegg samarbeide med andre linjeforeninger på NTNU for å i vareta informatikkstudentenes interesser. Vårt mål er å kommunisere og formidle våre studenter som potensielle arbeidstakere til aktuelle bedrifter på en positiv måte. For å fremme dette er bedriftspresentasjoner en viktig del av vårt virke, i tillegg til andre måter å kommunisere ut informasjon til studentene - på en god måte.

Vi er en hardtarbeidende komitè som igjennom mange år har opparbeidet oss et meget stort kontaktnett av bedrifter. Bedriftskomiteen opererer som en kontaktpunkt for bedrifter og studentene på informatikkstudiet.

Som medlem i bedriftskomiteen får du en unik mulighet til å komme i kontakt med mange bedrifter, som vil gagne dine medstudenter og deg selv.

Komiteen består av:

 • Sigrun Nummedal (Komitéleder) (bedkom-leder@online.ntnu.no)
 • Kristoffer Nyvoll(Nestleder)
 • Adrian Thompson
 • Kaja Løvsjø Solberg
 • Birgitte Swensson
 • Katarina Gjendem Murphy
 • Luka Grujic (Økonomiansvarlig)
 • Adrian Flatner
 • Erling Wisløff
 • Marcus Schrøder
 • Sunniva Røshol
 • Henrik Horten Hegli
 • Anders Robstad
 • Emilie Lia Rognli
 • Martin Kvalsund
 • Håkon Groven

Semi-aktive pensjonister:

 • Ingrid Medalen
 • Emil Schrøder
 • Marius Aarsnes
 • Astrid Vik

For spørsmål send oss en epost (til bedkom@online.ntnu.no) .

Drifts- og Utviklingskomiteen er komiteen som er ansvarlig for utvikling og vedlikehold av Online sine nettsider, samt drift av maskinparken.

Dotkom har også ansvaret for å sikre at Online på best mulig måte benytter IT i sine arbeidsprosesser, der Online er tjent med det. Dotkom er som følge av det, også forpliktet til å utvikle og vedlikeholde IT-systemer som Online er tjent med - med hensyn til Online som linjeforening og Online sine studenter.

Aktive medlemmer (25):
 • Ole Anders Stokker (Komitéleder) (dotkom-leder@online.ntnu.no)
 • Monika Muzyk (Nestleder)
 • Hans Sandbu
 • Anders Larsen
 • Janne Trollebø
 • Niklas Hole
 • Martin Lunde
 • Torjus Iveland
 • Aslak Hollund
 • Tor Berre
 • Marius Tobiassen
 • Petter Charles Redfern
 • Amund Lunke Røhne
 • Anne Mosvold Ørke
 • Jonathan Brooks
 • Tobias Slettmoen Kongsvik
 • Anhkha Vo
 • Henrik Hørlück Berg
 • Johannes Kvamme
 • Marcel Wrzos-Kaminski
 • Børge Dreyer
 • Emil Hjermstad
 • Vigdis-Irene Steinsund
 • Torjus Ødegård
 • André Steinar Ken Furnes
 • Herman Henriksen
Permitterte medlemmer (2):
 • August Solvang
 • Jakob Westermoen

For spørsmål; send oss en epost (til dotkom@online.ntnu.no).

Fag- og kurskomiteen jobber med å arrangere kurs, workshop, faglige presentasjoner og andre faglige arrangementer for studentene ved informatikk.

Vårt mål er å å tilby kunnskap en ikke får gjennom skolen, slik som webutvikling, hacking og andre aktuelle teknologier. Vi holder også eksamenskurs i enkelte emner; kursholderne er ofte studenter, men mange holdes av eksterne bedrifter, gjerne da med bespisning og muligheter til å mingle med bedriften.

Komiteen består av:

 • Andreas Amundsen (komiteleder) (fagkom-leder@online.ntnu.no)
 • Johan August Østbye (nestleder)
 • Christoffer Stensrud (økonomiansvarlig)
 • Bjørn Spangelo
 • Joel Nicolaysen
 • Ingvild Løver Thon
 • Elise Stautland
 • Elise Telje
 • Per Håvard Skogli Holtet
 • André Schjøth
 • Synne Jenssen
 • Øyvind Schjerven

Permiterte:

 • Kaja Sofie Lundgaard (økonomiansvarlig i Online)
 • Brede Yabo Kristiansen
 • Vilde Almestad
 • Edvard Mattias Bø
 • Ingrid A. Larssen

Semi-aktive:

 • Henrik Liodden (nestleder i Online)

Har du forslag til kurs eller spørsmål? Send oss gjerne en epost (til fagkom@online.ntnu.no).

Profil- og aviskomiteens hovedoppgave er å sikre kvalitet på profileringsmateriell, samt gi ut linjeforeningens tidsskrift, Offline. Dette betyr i praksis å designe og lage de produktene for profilering som linjeforeningen trenger.

Prokom har laget spesielt mye plakater for arrkom, bedkom og fagkom, henholdsvis til sosiale arrangementer, bedriftpresentasjoner og kurs. I tillegg lages også produkter til spesielle arrangementer som invitasjoner, bordkort og gensere/t-skjorter og annet som gir Online et pent ansikt utad, f.eks. rollup, medaljer og pins.

Prokom gir ut Onlines tidsskrift, Offline, to ganger i semesteret. Redaksjonen består av komiteens medlemmer i tillegg til noen utenforstående skribenter.

Aktive medlemmer:

 • Benedicte Myrvoll (Komitéleder) (prokom-leder@online.ntnu.no)
 • Julie Holte Motland (Nestleder)
 • Elias Vågan (Redaktør for Offline)
 • Ole Jacob Brunstad (Økonomiansvarlig)
 • Anniken Syvertsen
 • Peter Rydberg
 • Egil Uggerud
 • Thomas Alejandro Ramirez Fernandez
 • Hanne Brynildsrud
 • Sebastian Ellefsen
 • Thomas Rankin
 • Phajsi Halvorsen
 • Pål Andreas Morholmen
 • Leo Gimre
 • Henrik Giil Liisberg
 • Henrik Moe Wæhre
 • Carl Smedstad

For spørsmål send oss en e-post (til prokom@online.ntnu.no).

Seniorkomiteens hovedoppgave er å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift. I tillegg har vi også ansvaret for:

 • Komitékickoff for nye komitémedlemer
 • Utmatrikulering for 5. klasse

For å søke seg til seniorkomiteen å man ha hatt et aktivt verv i linjeforeningen i minst fire semester. Seniorkomiteen tar selv opp medlemmer.

Komitéen består av:

 • Emil Schrøder (Leder) [bedkom] (seniorkom-leder@online.ntnu.no)
 • Ingrid Medalen(Nestleder) [bedkom]
 • Sigurd Wie (Økonomiansvarlig)[RFK]
 • Andrea Bach [prokom]
 • Christoffer Almankaas [trikom]
 • Edvard Gjessing Bakken [arrkom]
 • Ellen Bakksjø [trikom]
 • Endre Ulberg [prokom]
 • Jakob Westermoen [dotkom]
 • Kristoffer Hajem [trikom]
 • Marius Aarsnes [bedkom]
 • Marius Holm Johansen [arrkom]
 • Trine-Lise Helgesen [prokom]
 • Astrid Vik [bedkom]
 • Mathias S. Müller [itex]
 • Fredrik Sørmo [trikom]

Midlertidig permitterte medlemmer:

 • Christian Nyvoll [bankom]
 • Agnete Djupvik [prokom]
 • Henrik Tobias Liodden [fagkom]

For å komme i kontakt med seniorkom, send en e-post til: seniorkom@online.ntnu.no.

Trivselskomiteen har ansvaret for trivsel blant studentene og drift av kontoret.

Hva skjer på kontoret akkurat nå? Se kalenderen. Send oss gjerne en epost dersom du har noen ideer til ting trikom kan finne på!

Onlinekontoret ligger i fjerde etasje rom A4-137 i Realfagbygget på NTNU Gløshaugen. Ta heisen opp i 4. over kantina så finner man oss på der.

Kontoret er et sosialt sted man kan stikke innom for en kopp kaffe, en prat, hjelp med øvinger og mye mer. Det er en samlingsplass for alle Onlines medlemmer.

I undervisningsperioden skal kontoret være åpent 10:00-16:00 på hverdager. Det er som regel folk på kontoret utenom åpningstidene, så kontoret er ofte åpent utenom disse tidspunktene.

Alle som går på BIT & MIT skal ha tilgang til kontoret.

Komiteen består av:

 • Silje Marie S. Moksnes (Komitéleder) (kontorsjef@online.ntnu.no)
 • Pål Larsen (Nestleder)
 • Jon-Inge Heggstad (Økonomiansvarlig)
 • Kasper Maagerø Svendsen
 • Sander Haga
 • Maiken Astri Hatten
 • Erik Skår
 • Thea Karin Fladby
 • Peshwas Mofak
 • Monika Luu
 • Sigbjørn Berdal
 • Jørgen Nummedal Sveberg

Semi-aktive pensjonister:

 • Martin Bjerke
 • Taran Ruge

Nodekomiteer er til for å gi informatikere et utvidet sosialt tilbud. Her organiseres for eksempel utenlandsekskursjon og Onlines jubileer. Har du lyst til å bli med? Lyst til å starte et eget tilbud? Les mer om nodekomiteer, send en epost til den aktuelle nodekomiteen eller ta kontakt med Hovedstyret på epost: hovedstyret@online.ntnu.no!

Ekskom organiserer vår årlige ekskursjon. I løpet av studiet får alle informatikkstudentene tilbud om å bli med på en ekskursjon til utlandet. Her besøker man næringsliv, utdanningsinstitusjoner eller andre faglig relevante steder. I tillegg får man en god porsjon sosialt påfyll. Tidligere turer har gått til Kina, USA, Japan og Sør-Korea. Hvem vet hva det neste blir? Les mer her eller kontakt dem på epost (ekskom@online.ntnu.no).

Itex arrangerer årlig ekskursjon til Oslo for masterstudenter. På turen besøkes aktuelle bedrifter som studentene selv har stemt fram. Dette gir store muligheter for både sommerjobber og fastjobber. Les mer her eller kontakt dem på epost (itex@online.ntnu.no).

Jubkom har ansvaret for å organisere Onlines jubileum hvert femte år. Dette er en bursdagsfeiring uten sidestykke og ikke noe man bør gå glipp av. Neste jubileum er i 2021. Har du spørsmål, tips eller innspill kan jubKom kontaktes på epost (jubkom@online.ntnu.no).

Velkom arrangerer de årlige fadderukene. Dette er som regel studentenes første møte med Online og det er deres oppgave å sørge for at alle nye føler seg velkomne. Fadderukene byr som regel på alt fra fester til grilling og byrebus. Mer informasjon om velKom finnes her og de kan selvfølgelig kontaktes på epost (velkom@online.ntnu.no).

Interessegrupper kan opprettes av Online-medlemmer som ønsker å dekke et behov som gagner informatikkstudenter. Her organiseres for eksempel månedlige restaurantbesøk. Har du lyst til å bli med? Lyst til å starte et eget tilbud? Les mer om interessegrupper eller ta kontakt med Seniorkomiteen på seniorkom@online.ntnu.no !

C# er for de som gjerne skulle sunget oftere enn bare på fylla og i dusjen. C# har øving en gang i uka og alle kan være med! Igjennom året opptrer de på små og store arrangementer og har også egne konserter. Spør om å bli med i facebookgruppen for å få mer info om hva de driver med og når neste øving er!

X-Sport har som hovedoppgave å få samlet mennesker for å spille squash, dra å kite, låne hall for å spille håndball osv. Dvs. sporter/idretter der man gjerne trenger å være flere for å kunne drive med.

ComitatoDiPizza er en interessegruppe for de med en passion for pizza laget fra bunn.

Questline, Online sin desidert beste interessegruppe, er for de som er interessert i Dungeons and Dragons. Vi arrangerer med irregulært tempo karakterbygge-sessions, one-shots, og kampanjer. Vi har også diverse utstyr til utlån.

Strikk & Drikk er interessegruppen for de strikkeglade sjelene i Online. Om du er mest glad i strikking eller drikking spiller ingen rolle, i denne interessegruppen er det rom for alle og enhver!

Klatregruppa er Online's interessegruppe for klatring! Vi møtes en gang i måneden for å klatre, med også noen mer lavterskel buldreøkter. Bli med i vår Slack-kanal #klatregruppa om du er interessert. Har du noen spørsmål? Kontakt Eirik Kaldahl på eirikaka@stud.ntnu.no

PremLine er interessegruppen for deg som er litt glad i, kjempe glad i, eller rett og slett elsker Premier League. Vi arrangerer uregelmessige samlinger for å se en fotballkamp eller to, som regel kombinert med snacks og annet godt.

Makrellgutta er gruppen for alle makrell og tomat-entusiaster der ute. Uavhengig av om du har hørt historien om de tre små fisk eller ikke, vil du finne din plass her hos oss. Vi steller i stand felles lunsj på kontoret. Kom og bli med!

Stipendsushi tar deg med på månedlig stipendsushi. Når lånekassen finner det for godt å fylle kontoen vår er tiden inne for å feire med litt rå fisk. Gjerne ad libitum i form av buffet. Følg oppdateringene på sushiKoms facebookgruppe.

Smashkom er interessegruppa for de som liker å spille Super Smash Bros. Gruppa sikter i størst grad inn på de som spiller spillet på kontoret. Se wiki-siden vår for mer informasjon om gruppa og en utfyllende historie om unnfangelsen.

Ontap er en gjeng bryggeinteresserte informatikkstudenter på NTNU! Har du lyst til å være med å brygge Onlines beste øl? Se wiki-siden for mer informasjon.

Realfagskjelleren på Moholt er en studentdrevet bar som tilbyr rimelig drikke, nye bekjentskap og artige fester!

Adresse: Herman Krags Veg 12
Facebookside: Realfagskjelleren

Realfagskjelleren drives i samarbeid med linjeforeningene Spanskrøret (lektorutdanning i realfag), Delta (matematikk og fysikk) og Volvox & Alkymisten (biologi, kjemi og bioteknologi). Det drives også andre linjeforeningskjellere på Moholt, de fleste linjeforeningene på Gløshaugen har tilgang på en kjeller. Kjellerstyremedlemmene jobber frivillig for å få i gang fester og andre sosiale sprell for studenter som studerer realfag. På Kjelleren arrangeres det fester på tvers av linjeforeningene, i tillegg til arrangementer arrangert av linjeforeningene hver for seg.

Det er mulig for enkeltpersoner å leie kjelleren til private arrangementer. Ta i så fall kontakt med kjellerstyret/kjelleransvarlig i god tid (minst en uke) før dagen du ønsker å leie.

Hvis du har spørsmål til kjellerstyret, kontakt oss på styret@realfagskjelleren.no eller send oss en melding på facebook!

Datakameratene FK Gløshaugen er en fotballklubb primært for studenter ved linjene datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk ved NTNU. Fotballklubben består av et styre og to avdelinger; herreavdelingen og kvinneavdelingen. Klubben har ingen direkte tilknytning til Online og Abakus, men er et fint samlingspunkt for studenter fra de to linjeforeningene.

Herreavdelingen

Herreavdelingen, som opprinnelig var den eneste avdelingen i klubben, har ett fotballag som spiller 11’er-fotball i den såkalte studentligaen i 6. divisjon i Trøndelag Fotballkrets, der det har spilt siden 2009.

Kvinneavdelingen

Kvinneavdelingen ble opprettet i 2011, og har et fotballag som spiller 7’er-fotball i 7dentligaen, sammen med flere andre studentlag. Laget består av jenter fra hele IME-fakultetet, og vi håper på å kunne være med på å skape bedre bekjentskaper på tvers av linjene.

Rekruttering & Kontaktinformasjon:

Rekruttering foregår i hovedsak to ganger i året, på våren før seriestart og i perioden etter fadderukene, men ta kontakt dersom du plutselig får lyst til å være med, eller dersom du bare ønsker mer informasjon.

Alle er selvfølgelig hjertelig velkommen, enten man planlegger å være med på kamper, eller bare ønsker å være med på treninger.

Herrelaget: datakameratene [æ] gmail.com
Kvinnelaget: laglederdkj [æ] abakus.no

 • Leder av klubben: Sigurd Sandve (data)
 • Ansvarlige herrelaget: Arild Almås Berg (data)
 • Ansvarlig kvinnelaget: Camilla Tøftum Ranner (informatikk)

Historie

2008:

Klubben ble dannet i 2008 under navnet Informatikkerne FC-Gløshaugen. Mye på grunn av et langt regelsett for navnekonvensjon fra fotballforbundet. Det var Kristian Oftedal, daværende kontorsjef i Online som tok initiativet til å starte et fotballag. Formålet med klubben var å gi alle som spilte fotball tidligere en mulighet til å spille igjen sammen med studiekamerater, samt å forbedre det alkoholfrie tilbudet til medlemmene av Online. Draktene ble den gang finansiert av Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap. I tillegg ble laget støttet av Online og Know IT.

Laget spilte den gang i en vanlig avdeling i daværende 5. divisjon, og resultatene var preget av at dette var lagets første sesong. Det endte til slutt med sisteplass av totalt 10 lag, med hele 1 poeng på 18 kamper og en målforskjell på 16-144. Klubbens første poeng i en obligatorisk kamp noen sinne kom i siste serierunde. Etter å ha ledet 0-3 til pause endte kampen 3-3 selv om motstanderne, Sverresborg Fotball 2, kun spilte med ti mann i andre omgang, da én av spillerne dro hjem tidlig for å se på Champions League. Se tabell her.

2009:

Etter at det allerede første sesongen ble et problem med for få spillere fra informatikk ble det besluttet å åpne laget for studenter fra Abakus, og foreningen skiftet navn til Datakameratene FK-Gløshaugen. (Hovedforslaget 1337 Gløshaugen ble avslått fra forbundet).

Laget endte denne sesongen på 13. plass av totalt 15. lag, med 9 poeng på 14 kamper og en målforskjell på 29-60.

Se tabell og resultater for 2009

2010:

Sesongen 2010 endte laget på 6. plass av totalt 15. lag, med 21 poeng på 14 kamper og en målforskjell på 23-21.

Se tabell og resultater for 2010

2011:

Kvinneavdelingen ble denne sesongen opprettet etter initiativ fra Anlaug Underdal og Line Valåmo fra Abakus. Avdelingen stilte denne sesongen med to lag i bedriftsserien. De to lagene endte på 5. og 6. plass av totalt 7 lag denne sesongen, med 13 poeng på 12 kamper.

Herrelaget endte på 12. plass av totalt 14 lag denne sesongen, med 14 poeng på 13 kamper og en målforskjell på 20-35.

2012:

Sesongen 2012 stilte begge avdelingene med hvert sitt lag.

Kvinnelaget endte denne sesongen midt på tabellen, en solid 5. plass av totalt 9 lag, med 22 poeng på 16 kamper.

Herrelaget gjorde det veldig sterkt i år, og endte på en fin 4. plass av totalt 18 lag, med 35 poeng på 17 kamper.

2013:

Tabell og resultater for herrelaget 2013

Casual Gaming er en non-profit studentorganisasjon som har til formål å arrangere sosiale spillkvelder for studenter hovedsaklig tilhørende IME (Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk), NTNU.

Hjemmeside: Casual Gaming

Casual Gaming er delt inn i tre undergrupper:

Casual Gaming: Konsoll

Konsoll er Casual Gamings undergruppe for sosial konsollspilling. Fire ganger i året arrangeres konsollkvelder der folk samles og spiller sammen. Casual Gaming stiller med konsoller fra de tre siste tiår, du møter opp og slapper av.

Casual Gaming: LAN

Casual Gaming: LAN står for arrangeringen av studLAN. studLAN arrangeres to ganger i året, en gang på våren og en gang på høsten. Gruppen LAN består av seks crewgrupper med forskjellige ansvarsområder.

Casual Gaming: Brett

Undergruppen Brett står ansvarlig for arrangering av Casual Gamings brettspillkvelder. Brettkveldene arrangeres 4 ganger i året, og her spilles alt fra Magic the Gathering til sjakk til Dungeons & Dragons.

Output er bandet tilhørende linjeforeningen Online, linjeforeningen for informatikk ved NTNU i Trondheim. Bandet har eksistert siden høsten 2017, og har i skrivende stund 8 medlemmer.

Hjemmeside: Output

Bandet opptrer regelmessig på Online sine arrangementer og sporadisk andre steder. Vi holder til på NTNU Gløshaugen, og disponerer også våre øvingslokaler her. Vi spiller mye variert musikk, og beveger oss fort innom mange forskjellige sjangere i løpet av en opptreden.

Har du noen spørsmål, spiller du et instrument eller har du behov for god stemning på ditt arrangement? Kontakt oss gjerne på mail, band@online.ntnu.no