Making Waves er et konsulentselskap med 400 kunnskapsrike entusiaster innen strategi, design, teknologi og kommunikasjon. Vårt fokus er å hjelpe virksomheter til å bli digitale vinnere.

For selskap med høye ambisjoner er vi en strategisk partner som både designer og utvikler produktene og tjenestene som møter kundene, samt de komplekse tjenesteplattformene i bakkant som er avgjørende for gode og nyttige brukeropplevelser. Målet er å designe, utvikle og vedlikeholde digitale tjenester som begeistrer brukere, styrker merkevarer og skaper verdier.

Making Waves designer og utvikler digitale tjenester som portaler, e-handel, intranett, mobile løsninger, skreddersydde applikasjoner og markedskommunikasjon. Ved å kombinere designtenkning og avansert teknologi skaper vi brukervennlige løsninger som begeistrer. Vår tilnærming tar utgangspunkt i sluttbrukeren. Vi setter oss i brukerens sted – mentalt, fysisk og praktisk. Vi går så dypt og strekker oss så langt vi trenger for å forstå den oppgaven vi skal løse.

Making Waves har strateger, prosjektledere, designere, systemutviklere og kommunikatører som alle er spydspisser innen sine fagfelt. Vi jobber i flerfaglige team, som settes sammen for hvert enkelt prosjekt. På den måten kan vi kombinere spesialenhetenes rå dybdekunnskap med den kraft og bredde som et av landets største strategi, design- og teknologimiljøer representerer. Slik sikrer vi soliditet og øker innovasjon i løsningene vi utvikler.