Bouvet er et norsk konsulentselskap med en kultur myntet på norske verdier. Vi er et variert, åpent og internasjonalt miljø, Bouvet har i dag konsulenter fra 42 ulike nasjoner. Vi har tro på å være tett på kundene våre og forstå deres virksomhet for å kunne gi dem verdi for det de investerer i vår bistand. Derfor tror vi på å være tilstede der kunden er, ikke tusenvis av mil unna. Gjennom våre oppdrag for kunder ønsker vi å være en del av digitaliseringen som nå vil treffe alle bransjer og samfunnsfunksjoner.

Bouvet designer, utvikler og forvalter IT-løsninger og digital kommunikasjon – og gir råd om bruken av slike løsninger. Vi er 1000 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger, antropologer og designere. Og du finner oss i de fleste bransjer, på langsiktige avtaler eller i prosjekt.

Bouvet har 14 kontorer i Norge og Sverige. Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Og for å kunne forstå kundens språk, kultur og forretning, er vi lokalisert tett på kunden. Prosjektene er forankret lokalt, men vi utnytter vi kompetansen på tvers av hele selskapet. Vi ser også at vi har et ansvar for å utvikle Norge som teknologinasjon, og derfor er vi opptatt av å bygge teknologikompetanse innenfor landes grenser.

Vår ambisjon er å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene. Vi ansetter bare hyggelig (og dyktige) folk! Vi har tro på at vi lykkes ved å være fremoverlente og gir derfor medarbeider rom til å utforske og prøve ut ny teknologi på arbeidsplassen. Vi har over de siste årene etablert en Internet og Things lab, en VR-lab og en mobil lab som våre konsulenter kan bruke til å utforske ny og spennende teknologi.