En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.

"Vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden” er vår visjon og den er retningsgivende for alle som jobber i DNB.

Derfor trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. I tillegg til økonomer, trenger vi blant annet IT-folk, jurister, statsvitere, sosiologer og samfunnsvitere. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre - hjelpsom, profesjonell og initiativrik - kan du passe godt inn hos oss.

DNB har Norges mest besøkte nett- og mobilbank. Det er vi i IT stolte av. Det er vi som leverer de digitale løsningene i DNB.

Vi står i front når det gjelder å utvikle banken, oss selv og bransjen. Det skal mot og vilje til for å utfordre det eksisterende og sikre at muligheter blir til virkelighet. Det skaper et miljø der endring og utvikling er drivkraften.

Vi vet hva vi skal være gode på og hva vi trenger for å bli enda bedre. Derfor velger vi å samarbeide med verdensledende leverandører. Alt dreier seg om å kunne levere de mest framtidsrettede tjenestene og produktene til kundene våre.

Med over 800 IT-kollegaer griper vi fatt i nye utfordringer og muligheter med en slagkraft som gir resultater. Vi er IT-arkitekter, forretningsanalytikere, prosjektledere og testledere. Sammen utgjør vi IT-styrken i DNB. Er du vår nye kollega?