På grunn av den pågående Covid-19 pandemien, bes alle deltagere i fadderukene til Online om å holde seg oppdatert på smittevernsreglene og informasjonen som FHI har på sine nettsider. Det er viktig for oss at alle skal føle seg trygge i fadderukene, og samtidig at vi gjør vårt for å hindre smittespredning.

Tiltak

Vi har gjennom planleggingen av disse litt spesielle fadderukene gjort forskjellige tiltak for å prøve å skape tryggest mulig omgivelser for alle sammen.

  • Det vil være antibac lett tilgjengelig på alle våre arrangementer.
  • Arrangementer vi serverer mat på vil det være stort fokus på renslighet, og desinfisering.
  • Arrangementer på utesteder vil være "sittearrangementer"
  • Vi vil forsøke å samle de samme gruppene dersom flere grupper skal samles for å minke mengden mennesker som møter hverandre.
  • Våre arrangementer er lagt opp slik at det skal være mulig å holde den sosiale avstanden som anbefales av FHI.
  • Det er i større grad enn før lagt opp til at man noen ganger kun er med faddergruppen sin.

Kontakt oss

Dersom det skulle være noen spørsmål til dette er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med leder i velkomstkomiteen Robin Lund Sadun eller nestleder Anders Robstad.