Informasjonskanal for fadderukene
------------------

* [2018](https://online.ntnu.no/wiki/online/fadderukene/2018-)
* [2019](https://online.ntnu.no/wiki/online/fadderukene/2019-)