* [2018 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018)  - Forside
* [2018 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2018 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2018 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2018 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2018 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2018 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret? 

Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har valgkomiteen laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 18/19 og Fondstyret i perioden 2018-2020. 

**De som har meldt interesse til Hovedstyret er:**

* *Leder:*  **Aslak Hollund**
* *Nestleder:* Henrik Liodden, **Christoffer Lofsberg**
* *Økonomiansvarlig:* **Christian Nyvoll**
* *Arrkom:* **Johannes Kvamme**, Thomas Iversen Ramm
* *Bedkom:* **Adrian Thompson**, Lars Gjelstad (benket)
* *Dotkom:* **Jakob Westermoen**, Ole Anders Stokker
* *Fagkom:* **Andreas Aursand**
* *Prokom:* Sebastian Ellefsen, **Hanne Brynildsrud**
* *Trikom:* **Pål-Edward Larsen **

**De som har meldt interesse til Fondstyret er:**

* *Onlinemedlem:* **Sigurd Wie**
* *Tidligere hovedstyremedlem:* Kristoffer Hajem, **Taran Ruge** 
* *Ridder:* **Sverre Johann Bjørke**

**Dersom vedtektsforslag 1 går gjennom vil det også velges styremedlemmer til Hovedstyret. De som har meldt interesse til disse vervene er:** 

* *Leder:*  Aslak Hollund 
* *Nestleder:* Christoffer Lofsberg
* *Økonomiansvarlig:* Christian Nyvoll
* *Arrangementsansvarlig*: Marius Johan Holm Johansen, Thomas Iversen Ramm
* *Teknisk ansvarlig*: 
* *Internansvarlig:* Trine-Lise Helgesen, Mathias S. Müller 

Komitéledere:

* *Arrkom:* Johannes Kvamme
* *Bankom:*
* *Bedkom:* Adrian Thompson
* *Dotkom:* Ole Anders Stokker
* *Fagkom:* Andreas Aursand
* *Prokom:* Sebastian Ellefsen, Hanne Brynildsrud
* *Trikom:* Pål-Edward Larsen 

**Vennligst merk at:**

* Denne listen vil *oppdateres kontinuerlig* frem til generalforsamlingen ettersom folk bestemmer og ombestemmer seg.
* *Du trenger ikke stå på listen* for å stille til et verv i Hovedstyret, det vil fremdeles være åpent for benkeforslag på generalforsamlingen.
* Du må ha *hatt et verv i en kjernekomité i Online* i minst ett semester for å kunne bli valgt inn i Hovedstyret på generalforsamlingen. Dette gjelder ikke, dersom vedtektsforslag 1 får gjennom.