Historie

Frem til 09/10 var det kun én økonomiansvarlig i Online. Dette hovedstyrevervet var ett som tok mye tid, mye hodebry, og gav lite tilbake. I 09/10 bestemte daværende økonomiansvarlig seg for at det var på tide å fordele arbeidsmengden. Det ble opprettet en spesiell komitestilling kalt “økonomiansvarlig” i alle komiteene som hadde større budsjetter og regnskap.

Ved generalforsamlingen 2010 gikk det gjennom et forslag om å fastslå økonomikomiteen (økonomikom) i vedtektene. Forslaget ble fremmet av Erlend K. Bergheim fra bedkom og Michael Johansen som var økonomiansvarlig i Hovedstyret. Det påfølgende året jobbet den nye økonomiansvarlige med å finne gode rutiner for daglig arbeid i økonomikomiteen. Dette var et veldig nytt område for linjeforeningen og det var ingen andre linjeforeninger på haugen som hadde en komite som kun jobbet med økonomi- og bankforhold. Det tok derfor mye tid og tålmodighet å utarbeide gode rutiner.

På generalforsamlingen i 2011 gikk det gjennom et forslag fra Hovedstyret om å endre navnet på økonomikomiteen til “Bank- og økonomikomiteen” (bankom). Forslaget ble fremmet for å bedre beskrive det daglige arbeidet komiteen bedrev, samt å gi komiteen en bedre forkortelse, da mange oppfattet “økonomikom” som en litt lang og upraktisk forkortelse.

Våren 2011 søkte Even Østvold, leder for komiteen, om å få linjeforeningen momsregistrert. Dette ble godkjent av skattemyndighetene og vi har siden den tid ført momsregnskap som gode samfunnsborgere.

Våren 2015 var for bank- og økonomikomiteen, og spesielt dens leder, en påkjennende periode. Det var nemldig under påsken at den store datax-kræsjen fant sted, som førte til at tilnærmet hele regnskapet for 2014 gikk tapt. Daværende leder Henning M. Wold tok da på seg ansvaret med å føre hele Onlines regnskap på nytt, og satt utallige timer de neste dagene for å få det ferdig før generalforsamlingen. Som følge av at ITEX ble innlemmet under Online på generalforsamlingen den samme våren, fikk ITEX også sin egen økonomiansvarlig i bankom.

Høsten 2015 integrerte Online Stripe i sine systemer, noe som gjorde at betalinger for arrengement ble mye enklere enn før. Som følge trengte ikke arrkom lenger to økonomiansvarlige, og det har siden bare vært 1 som i de andre komiteene.

Våren 2016 tok daværende leder Marius Thingvall initiativ på å holde en egen økonomikveld før generalforsamlingen, slik at man kunne diskutere budsjettene før genfors. På denne måten kunne det fortsatt komme inn innspill og gjøres endringer, ettersom at det er for sent på genfors. Dette var en suksess, og vil mest sansynlig gjentas i fremtiden. Samme semester ble ekskursjonskomiteen lagt under Online, som førte med seg at ekskom fikk en egen økonomiansvarlig i bankom.

På høsten samme år vedtok bankom at de ønsket å endre regnskapssystem fra DataX til Fiken, ettersom at DataX var et utdatert og lite brukervennlig system å jobbe med. I DataX man kunne nemlig bare være én person i systemet om gangen, i tillegg til at det var en generelt knotete system å bruke. Det nye systemet kunne derimot brukes av så mange man ville på en gang, samt at brukergrensesnittet var veldig moderne og intuitivt. Ettersom at det nye systemet ville koste en fast semesteravgift, måtte dette godkjennes av hovedstyret. Da saken ble tatt opp var det støtte for forslaget fra styret, og det nye systemet ble tatt i bruk for regnskapsåret 2016.

Medlemmer

Semester Leder Nestleder arrkom bedkom dotkom ekskom fagkom HS prokom ITEX trikom velkom jubkom seniorkom
18/19 Christian Nyvoll August Solvang Marius Johansen Adrian Hofseth Dora Oline Eriksrud Fride Skarseth/Sigurd Melsom Kaja Sofie Lundgaard --- Margit Schefte Mathias Müller Ingvild Gravem Siri Granheim --- Martin Bjerke
17/18 Christoffer Lofsberg Margit Schefte Marius Johansen Adrian Hofseth Dora Oline Eriksrud Fride Skarseth Christian Nyvoll --- Simen Bjørkhaug Mathias Müller Martin Bjerke August Solvang --- Erik Wiker
16/17 Kristoffer Hajem Christoffer Lofsberg Kasper Berg/Marius Johansen Henrik Bossart/Adrian Hofseth Katrine Jordheim/Dora Oline Eriksrud Margit Gåsø Schefte Christoffer Lofsberg --- Trine-Lise Helgesen/Endre Ullberg Thomas Mathisen/Hege Borge Christoffer Almankaas/Martin Bjerke Jakob Westermoen Thor Håkon Bredesen Marius Thingwall
15/16 Marius Thingwall Didrik Pemmer Aalen, Kristoffer Hajem Edvard Sjøblom, Kasper Berg Silje Sævig, Henrik Bossart Kristoffer Dalby, Katrine Jordheim N/A Håkon Løvdal, Kristiane Westgård --- Camilla Tran Espen Hellerud, Thomas Mathisen Kristoffer Hajem Espen Meidell, Jakob Westermoen Thor Håkon Bredesen Kathrine Steffensen
14/15 Henning M. Wold Didrik Pemmer Aalen Sondre Johan Widmark, Edvard Schreiner Sjøblom Kristian Svoren, Silje Sævig Kristoffer Dalby N/A Håkon Ødegård Løvdal --- Jørn-Egil Jensen N/A Johan Slettvold, Kristoffer Hajem Didrik Pemmer Aalen, Espen Meidell N/A N/A
13/14 Jim Frode Hoff --- Ivar Flakstad, Sondre Johan Widmark Fredrik Tørnvall Kristoffer Dalby N/A Truls Mørk Pettersen Linn Vikre Hallvard Jore Christensen N/A Johan Slettvold Henning M. Wold N/A N/A
12/13 Marius Krakeli Markus Slemdal Andersen Jim Frode Hoff, Ivar Flakstad Markus Slemdal Andersen, Fredrik Tørnvall Kristoffer Dalby N/A Nina Margrethe Smørsgård --- Rikard Eide, Hallvard Jore Christensen N/A Johan Slettevold Ragnhild Seim N/A N/A
11/12 Ada Jordal --- Ingrid Kittelsen René Räisänen Håvard Kindem, Helle Grimnes N/A Dag Erik Vikan --- Rikard Eide N/A N/A Magnus G. Hove N/A N/A
10/11 Even Østvold --- Ingrid Kittelsen, Magnus G. Hove(?) Ada Jordal --- N/A Kristian Laskemoen --- John-Erik Johansen N/A N/A --- N/A N/A
09/10 Michael Johansen --- Kristian Laskemoen Ada Jordal --- N/A Even Østvold --- N/A N/A N/A --- N/A N/A