Historie

Ekskursjonskomiteen ble forsøkt opprettet for første gang i 2012. Det gikk ikke så bra og det ble ingen ekskursjon, tross at det virket som det var interesse for tur blant medlemmene. I starten av 2013 ble det på nytt oppstartet hvor det hele startet med et komitémedlem fra Bedriftskomiteen, et fra Fag- og kurskomiteen og et fra Arrangementskomiteen. Henholdsvis Per Øyvind Kanestrøm, Pia Lindkjølen og Ragnhild Seim. De tre satte opp en plan og tok opp det som skulle bli første Ekskursjonskomité til å arrangere TechTalks og dra på tur. Turen varte i to uker og gikk til Shanghai og Beijing, Kina.

Året etter ble enda en vellykket ekskursjon gjennomført og turen gikk da til Silicon Valley, California.

Onlines tredje eksursjon ble gjennomført påsken 2016 og turen gikk da tilbake til Asia og Japan.

I 2016 ble ekskom tatt inn under Online, og opprettet derfor ingen egen orginasasjon. Den fjerde ekskursjonen ble gjennomført påsken 2017 og turen vil gikk til Seoul i Sør-Korea. Ekskursjonen i 2018 vil også gå til Sør-Korea.

Medlemmer

L = Leder, NL = Nestleder, Ø = Økonomiansvarlig

År Reisemål Medlemmer
2017-2018 Sør-Korea Simen Blikeng (L) Edvard Bakken (NL) Fride Skarseth (Ø) Lars Aders Maria Rønning Embrik Einang Petter Lohne Magnus Guttormsen
2016-2017 Sør-Korea Christoffer S. Lofsberg (L) Camilla Tran (NL) Margit Schefte (Ø) Dag Frode Solberg Hung Thieu Jie Li Martin Bjerke Oddrun Petursdottir Quang-Tam Huynh Rebekka Alvsvåg Stian Jørgensrud
2015-2016 Japan Ingrid Vold (L) Hanna Sollie Storaker (NL) Camilla Tøftum Ranner (Ø) Håkon Solbjørg Iselin Bjørnsgaard Erikssen My Thao Nguyen Uyen Dan Nguyen Petter Rostrup Sondre Sæterli Hjetland Nikolai Hegelstad Eirik Vikanes
2014-2015 USA Truls Mørk Pettersen (L) Tale Prestmo (NL) Fredrik Berg Håkon Løvdal Kristoffer Dalby (Ø) Petter Ekern Jørgen Sirhaug Kristian Volden Sondre Dyvik
2013-2014 Kina Per Øyvind Kanestrøm (L) Ragnhild Seim (Kun med de første månedene) Pia Lindkjølen Christian Strand Young Kathrine Steffensen Anders Malmo Vegar Lerpold Øyvind Hellenes Rikard Eide Are Sjøberg