Gjennom informatikk-studiene kan man velge mange forskjellige valgfag, og det er ikke alltid like lett å vite hva man kan velge og hva man bør velge. Her har vi samlet en liten liste med noen av de mange fagene man kan velge som informatiker. 

**NB!** Emner endrer seg fra år til år, spesielt under pandemien. Dette er derfor bare en veiledende guide skrevet våren 2021.

VÅRSEMESTER
============

### [TMA4115 - Matematikk 3](https://www.ntnu.no/studier/emner/TMA4115#tab=omEmnet)

### [TDT4237 - Programvaresikkerhet og personvern](https://www.ntnu.no/studier/emner/TDT4237#tab=omEmnet)
Handler om å identifisere svakheter i programvare, kategorisere de og fikse de. Fordel å ha grunnleggende kunnskaper i Django, men ikke et krav. En individuell øving, tre øvinger som kan gjøres alene eller gruppe på 1-2 andre (vårsemesteret 2021). 

**OBS!** Ikke lenger et M2A fag.

**Arbeid:** En individuell øving i SecureCodeWarrior, tre øvinger med rapport som kan gjøres i gruppe. 

HØSTSEMESTER
============

### [TDT4259 - Anvendt Data Science](https://www.ntnu.no/studier/emner/TDT4259#tab=omEmnet)
Handler om å analysere og presentere "big data" på en måte som er nyttig for en bedrift/organisasjon. Du trenger ikke kunne (eller lære) noe om maskinlæring osv, men du kan bruke det du vil av verktøy i analysen.

**Arbeid:** To lange rapporter å skrive (individuell+gruppe), mye gruppearbeid.

### [TDT4195 - Grunnleggende visuell databehandling](https://www.ntnu.no/studier/emner/TDT4195#tab=omEmnet)

### [TDT4230 - Grafikk og visualisering](https://www.ntnu.no/studier/emner/TDT4230#tab=omEmnet)

### [TDT4265 - Datasyn og dyp læring](https://www.ntnu.no/studier/emner/TDT4265#tab=omEmnet)

### [XXX](https://www.ntnu.no/studier/emner/XXX#tab=omEmnet)

### [XXX](https://www.ntnu.no/studier/emner/XXX#tab=omEmnet)


MAL
==================

### [Fagkode - navn på emne](https://www.ntnu.no/studier/emner/FAGKODE#tab=omEmnet)
Beskrivelse av emnet.

**Arbeid:** Beskrivelse av arbeidet