_Korte trekk fra orientering 4. februar 2016 - kl 1230 - rom F6_

### Plasser
- Antall plasser høst 2016: 60
- Opptaket høst 2015; tilbud til 90, 60 ja-svar

### Opptaksgrenser høst 2015
- Databaser og søk: 2,5
- Kunstig intelligens: 2,9
- Programvaresystemer: 3,5
- Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi: Ny

### Søknadsfrist
- Våropptak: 15. november

### Retningsvalg
- Programvaresystemer: _Fokus på store IT-systemer, IT bruk i organisasjoner, utviklingsmetodikk for IT_.
- Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi: _Fokus på brukere, design og brukeropplevelser._
- Kunstig intelligens
- Databaser og søk

------------------------------------------

_Referat fra orientering 16. mars 2012 - kl 1015 - rom 454_

På planen:

- Velkommen fra Kristin
- Terje Rydland presenterer
- Bouvet presenterer
- Masterstudent presenter
- Faglærere presenterer

### Terje Rydland presenterer
Med bachelor på informatikk har du kan du enten gå videre med 2-årig master. Du kan velge å ta en datateknikkmaster, eller en informatikkmaster. For å ta datateknikk-master må du oppfylle de samme mattefagene som ingeniørfagene. 4 mattefag + fysikk + statistikk.

Ved søking av datatkenikkmaster velger du ikke retning før du har fått plass. Ved søking av informatikk-master velger du blant 5 retninger (Informasjonsforvaltning, komplekse datasystemer, spillteknologi, Systemarbeid og MMi, AI og læring)

#### Karakterkrav for opptak til master
C (2.5) i snitt på hovedprofilen

#### Master
Førsteåret er fag, sisteåret er masterppgave. I løpet av første semester skal masterkontrakten signeres. 

- Sørg for å orientere dere for aktuelle fag for senere masteroppgave når dere er kommet inn på masterprogrammet (finne en veileder / kontakte Rydland)
- Hvilke fag som er lurt å velge avhenger av hvilken retning man har valgt
- Noen fag kreves på forskjellige masterretninger, om de ikke er tatt tidligere, må de tas i løpet av masteren
- I utgangspunktet skal det være fag på masternivå (avanserte emner)
- Maks 3 emner, av de 7 "valgfrie", kan være videregående emner