Her finnes Onlines grafiske profil i med vektorfiler. [Ta kontakt med prokom](mailto:prokom@online.ntnu.no) dersom du er usikker på hvordan du bruker filene.

## Merkevaren Online
Online har som mål å skape en bedre hverdag for sine studenter. Dette består av kontakt ut mot studentene, men også mot bedrifter, organisasjoner og NTNU ved institutt og fakultet. 

Online skal gjenkjennes ved bruk av Online-logoen med lynet på. Sammen med den skal det følge grafisk materiale av gjennomgående høy kvalitet. Dette er primært prokom sitt ansvar, og dersom andre komiteer eller eksterne skal bruke Online sin profil bes de ta kontakt på [mail](mailto:prokom@online.ntnu.no).

## Retningslinjer for bruk av logo

For at våre plakater skal gjenkjennes som Online så intuitivt som mulig ønsker Online at alt av plakater designes av prokom. Ved bedriftspresentasjoner og kurs hender det noen ganger at bedriftene likevel ønsker å lage plakat selv, og noen ganger trenger andre komitémedlemmer eller linjeforeninger å bruke logoen til samarbeidsprosjekter. Til disse tilfellene har vi her satt opp noen retningslinjer for bruk av Online-logoen:

* Bruk blå logo på hvit bakgrunn.
* Bruk hvit logo på farget/mørk bakgrunn.
* Ikke sett skygge bak logoen.
* Ikke plassér logoen tett innpå andre logoer og grafiske elementer.
* Hvis du skal sette logoen i et hjørne, ha _minst_ 2cm og helst lik avstand fra kantene på både x- og y-aksen.
* Logoens proporsjoner skal bevares. 
* Ikke bruk logo med gradient. Denne har vært i bruk før, men er nå tatt ut av profilen.

## Grafikkfiler

* **[attachment:122] - Samlepakke med alle logoer og komitesymboler, i vektor og bitmap.**

### Onlinelogo

Logoen vår benytter seg av fonten URW Linear Wide UltraBold Oblique.

* [attachment:124] - Onlinelogo, blå uten gradient.
* [attachment:127] - Onlinelogo, hvit uten gradient.

### O-med-lyn-logo

* [attachment:129] - O-logo, blå uten gradient.

### Komitésymboler

* [attachment:132] - Alle komitesymboler.

### Skrivebordsbakgrunn (jubileum 2011)

* [attachment:133]
* [attachment:134]
* [attachment:135]
* [attachment:136]

## Fargeskjema

PMS: Bruk biblioteket PANTONE solid to process EURO 
Biblioteket finner du typisk i menyen til swatches-palletten i ID/IL/PS. (Add new swatch: Color Books: Pantone el.)

**Online-blå:** 
PMS 2945 EC 
CMYK: 96 65 7 1 
RGB: 0 96 163 
Hex: #0060A3 

Alternativer til denne fargen hvis du ønsker en mørkere farge (til for eksempel Onlinesplashen osv): 

* \#07244C
* \#033A7F

**Online-oransje:** 
PMS: 143 EC 
CMYK: 0 42 100 0 
RGB: 250 162 27 
Hex: #FAA21B