Fra og med hovedstyremøtet 28. september 2011 begynte Hovedstyret å legge ut møtereferatene sine her på den åpne wikien slik at alle som ønsker kan se hvilken retning Online er på vei. Med det vil det bli enklere for alle å komme med innspill og idéer til Hovedstyret. Merk at personinformasjon, bedriftsdiskusjoner og annen sensitiv informasjon er fjernet.

Møtereferat

Arkiv fra perioden før høst 2014