Møtetidspunkt: 16.15 (rom S21)

Servering og referering: Taran

Straff:

Tilstede: Didrik, Aslak, Christoffer, Edvard, Marius, Emil, Henrik, Sigurd Wie, Peter, Hege

Mangler: Erik

Innsjekk ( 16.15)

[Hvordan har dere det?]

252 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke ( 16.19)

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]
YAAAS

253 Status for komiteene ( 16.20)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom:

Ikke noe møte siden sist, Åre gikk smertefritt. Ingen store problemer. Mye pølser og pølsebrød, må nok gis bort.

Bankom:

Nærmer seg genfors, arbeidskveld forrige lørdag. Regnskapene unntatt desember mangler. Arrkom ikke ført mer enn september. Jubkom har noe som ikke er tatt. Revisjon med Vegard(a) snart, blir hyggelig.

-trikom: Pål er ny økonomiansvarlig

Bedkom, med ITEX:

Alle bedrifter til techtalks klare

Dotkom:

Fagkom, med ekskom:

fagkom: ingenting
ekskom: venter på kontrakter. alle rom til techtalks booket. T-skjoerter og bannere er i ferd med å bli bestilt.

Prokom:

årbokfoto kommer. nødbestillinger av bonger. techtalks.

Trikom:

Seniorkom:

Kommunikasjonsansvarlig:

Leder og nestleder:

Hege: Planlagt hyttetur Didrik: Laga genforswiki, informasjonsmøtearrangement, snakka med Kristoffer Thorbjørnsen i samlok: ville informere oss om det vi allerede vet. Vi er visst godt rustet. Prøvd å lage informasjonsskriv.

ITV:

RFK:

Første møte, har starta å søke om sjenkebevilling, ekstraordinærtoårsmøte for å velge ny leder, for å ha på bevillinga

254 Interkom ( 16.45)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer.]

Har bytta til digitalt regnskap. Alle skal fylle ut kvittoskjema digitalt. Gjør jobben til bankom masse lettere.

Fem minutters pause klokken 17.00.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 13.00]

255 Hyttetur ( 16.20)

[Noen som ikke skal være med? Status vinbrygging. Status fra Hege og Erik]

9 stykker fra Online-HS stilller

256 Fast møtetid ( 16.38)

[Vi hadde egentlig klart å komme opp med fast møtetidspunkt, men så kunne ikke Christoffer lenger. Eneste alternativet alle har svar at de kan er fredager fra 16-18, men Didrik er lite keen på å ha møter der, så vi tar en diskusjon til.]

Det blir fredager 12-14!

12-14 på fredager er fast møtetid.

Pause kl 17

digg

257 Generalforsamlingen ( 16.30)

[Vedtektsforslag eller sakforslag HS ønsker å ta opp? Wikien er mer eller mindre ferdig]

Didrik har fikset Wiki. Vi må få inn fondet.

258 Info fra IDI

Hadde workshop forrige uke. Vil få til et månedlig møte for å jobbe mot et felles mål, kordinere pengebruk. ExcITed sin arbeidsdag fortsetter dette semesteret, for førsteklassinger. Dette er et forskningsprosjekt for PhD-kandidat.
Excited har 5 delprosjekt, som vi kan søke om penger fra. Vi har et plassproblem akkurat nå, men det skal ordne seg til høsten når vi flytter til Realfagbygget.

260 Ukens infomail og Facebook ( 16.44)

[Hvem poster hva, og når?] Se gjennom flyttegreier til i morgen

261 Eventuelt ( 16.45)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

  • Trekning av julekalendervinner.