Hvordan starte en nodekomite?

Dersom du har en interesse for noe er det fritt frem for alle Onlinere å starte sin egen nodekomite!

Kravene som stilles er at det skal være en gruppering som åpner for at alle Onlinere får være med og at det jevnlig arrangeres samlinger eller eventer av noe slag. Dersom du har en ide til en nodekomite sender du en mail til hovedstyret@online.ntnu.no og melder interesse. Det trenger ikke være en lang mail, bare en kort forklaring på hva nodekomiteen skal gjøre. For eksempel, skal du starte en Onlineløpegruppe sender du en mail som sier "Jeg vil starte løpegruppe, vi skal jogge en gang i uka." Hva som skjer etter dette punktet kommer an på hva slags nodekomite du ønsker å starte. Felles for alle er at det kreves at det lages et sett med retningslinjer, slik at det er enklere å sikre fremtidig drift og forsikre om at din nodekomite kommer til å eksistere de neste tjue årene!

Mal for retningslinjer til nye nodekomiteer - Mal for hvordan retningslinjer innad i Online skal utformes

Eksisterende nodekomiteer

  • appkom
  • ekskom
  • jubkom
  • velkom