Onlinepotten

Onlinepotten er en pott på 15.000kr hvert semester som fordeles av hovedstyret i Online. Den ble vedtatt på generalforsamlingen i 2018 (Saksforslag 4). Meningen med potten er å støtte Onlinere som har en “workshop” eller arbeidsperiode over minst 3 til 4 timer som bidrar til å forbedre Online som linjeforening. Dette kan for eksempel være støtte til pizza eller annen bespisning, men er ikke begrenset til dette.

Søknadsform

Søknader om støtte fra Onlinepotten skal sendes på mail til hovedstyret@online.ntnu.no med følgende felter:

  • Emne: [Onlinepotten] “eventuell enkel beskrivelse”
  • Formål: Hva som er hensikten med workshopen/arbeidet (hva skal oppnås)
  • Dato: Dato for "workshop" eller arbeidsperioden
  • Varighet: Antatt varighet
  • Hva: Hva det søkes om støtte til (hva skal pengene brukes til)
  • Sum: Hvor mye penger det søkes om (veiledende sum er 100 kr per pers)
  • Antall: En antagelse om hvor mange Onlinere som skal delta
  • Hvem: Navn på Onlinere som skal delta og eventuelt hvilken komité de tilhører
  • Annen relevant informasjon

Det anbefales å søke om det antatte maksimale antall deltakere, så får man heller tilbakebetalt mindre hvis ikke alle møter opp.

Økonomiansvarlig vil ta stilling til søknaden, og vil innvilge eller avslå basert på en helhetlig vurdering.

Utbetaling av tildelt støtte

Hvis du eller dere har fått tildelt støtte fra Onlinepotten skal workshoppen/arbeidet/arrangementet utføres som beskrevet i søknaden før man kan få refundert de tildelte pengene.

Utbetaling skjer ved å fylle ut kvitteringsskjema på kvittering.online.ntnu.no for hele eller så mye som er brukt av den tildelte summen. Eventuelle kostnader over den tildelte summen må dekkes av deltakerne selv. Merk at man kun får støtte for det antallet personer som faktisk deltar.

Kommentar: Antall oppmøtte og annen relevant informasjon.

Send så skjemaet til bankom.