Onlines fondstyre

År Økonomiansvarlig Online Ridder Ridder Tidligere HS Tidligere HS Onlinemedlem Onlinemedlem
2018 Christian Nyvoll Henning Wold Sverre Bjørke Sondre Widmark Taran Ruge Tord Standnes Sigurd Oxaas Wie
2017h Christoffer Lofsberg Henning Wold n/a Sondre Widmark n/a Tord Standnes n/a

Søknad om støtte fra Onlines fond

Alle Onlines medlemmer kan søke Onlines fond om penger. Søknaden skal være velbegrunnet og ha som hensikt å komme flest mulig medlemmer av Online til gode. For at Fondstyre skal kunne ta en god avgjørelse trenger vi en helhetlig forståelse av hvem dere er og hva dere gjør. Skriv gjerne litt for mye, enn litt for lite. Søknaden er kun gyldig dersom det søkes om mellom 10 000 kr og 100 000 kr.

Dette skal være med i søknaden:

  • Beskriv av dere selv
  • Hva midlene skal brukes til
  • Hvordan midlene går onlinere til gode
  • Aktivitetsplan
  • Budsjett

Søknader sendes til: fond@online.ntnu.no

Oversikt over godkjente søknader

Dato innvilget Dato søkt Mottaker Formål Innvilget beløp Søkt beløp  Søknad
11. mai 2018 17. april 2018 Øvre P15 Spællemannslag (senere kjent som Output) Onlines linjeforeningsband 25 000 kr 24 733 kr Søknad pdf [26,6 KB]
13. des 2018 31. okt 2018 Linjeforeningen Online Ny kaffetrakter på Online kontoret 21 720 kr 21 720 kr Søknad pdf [35,3 KB]
13. des 2018 13. nov 2018 X-sport Surfetur til Portugal 500 kr/deltager inntil 10 000 kr 10 000 kr Søknad pdf [57,2 KB]

Søknader 2018

Onlines band, Output

Den 17. april 2018 fikk Fondstyret en søknad om å innvilge 24 733 kr til Onlines nye linjeforeningsband, se vedlegg [26,6 KB] . Vedlagt var også en kjøpsliste fra en leverandør med spesifikke instrumenter de ønsket kjøpe, derav det spesifikke beløpet. Fondstyret var fornøyd med søknaden, men ønsket litt mer utdypende svar på noen temaer:

"Vi saknar ein del kontekst for søknaden, og litt tankar om korleis dette kjem den gjengse onliner til gode. I dette konkrete tilfellet skulle vi gjerne lest litt om bandet, kven de er og kva de spelar, kva de har av utstyr frå før, kva aktivitetsnivået ligg på og kva ambisjonsnivået framover er for framføringar og slike ting. Vidare lurar vi på kva de har tenkt rundt praktiske ting som plass til lagring av utstyr, og om de har søkt midlar nokon anna plass."

Fondstyret var tilfreds med svaret på søknaden og innvilget 25 000 kr til Onlines nyoppstartede linjeforeningsband.

Kaffetrakter til Online kontoret

Kaffetrakteren på Online kontoret har sluttet å fungere, og for å dekke onlineres tørst. Søkeren ble bedt om å utforske den foreslåtte kaffetrakterens levetid, garanti og reparasjonsmuligheter. Fondstyret var tilfreds med svaret de fikk og innvilget søknaden med beløpet 21 720 kr.

X-sport: Surfetur til Portugal