Onlines fondstyre

År Økonomiansvarlig Online Ridder Ridder Tidligere HS Tidligere HS Onlinemedlem Onlinemedlem
2018 Christian Nyvoll Henning Wold Sverre Bjørke Sondre Widmark Taran Ruge Tord Standnes Sigurd Oxaas Wie
2017h Christoffer Lofsberg Henning Wold n/a Sondre Widmark n/a Tord Standnes n/a

Søknad om støtte fra Onlines fond

Alle Onlines medlemmer kan søke Onlines fond om penger. Søknaden skal være velbegrunnet og ha som hensikt å komme flest mulig medlemmer av Online til gode. For at Fondstyre skal kunne ta en god avgjørelse trenger vi en helhetlig forståelse av hvem dere er og hva dere gjør. Skriv gjerne litt for mye, enn litt for lite. Søknaden er kun gyldig dersom det søkes om mellom 10 000 kr og 100 000 kr.

Dette skal være med i søknaden:

  • Beskriv av dere selv
  • Hva midlene skal brukes til
  • Hvordan midlene går onlinere til gode
  • Aktivitetsplan
  • Budsjett

Søknader sendes til: fond@online.ntnu.no