Dette er retningslinjene for IT-ekskursjonen, heretter kalt itex.

§1 It-ekskursjonens formål

Itex skal arrangere årlig ekskursjon til Oslo for å besøke bedrifter, med hensikt for å skape kontakt mellom studenter og næringslivet.

§2 It-ekskursjonens sammensetning

Komiteen består av:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Øvrige medlemmer

Alle stillinger velges innad i komiteen.

I leders fravær er nestleder fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer.

§3 It-ekskursjonens ansvarsområder

(1) Arrangere ekskursjon til Oslo

Itex skal bestille hotell, fly og transport til og fra bedrifter på turen.

(2) Booking av bedriftsbesøk

Itex skal booke bedrifter som Online kan besøke under turen. Pengene vi får for besøk skal dekke alle utgifter for turen.

§4 IT-ekskursjonens virke

(1) Virketid i komiteen

Et medlem blir vanligvis rekruttert før våren i 3. klasse, for å være med på alle organisering til høstens tur. For erfaringsoverføring er medlemmet også med på å arrangere neste tur.

(2) Kommunikasjon med andre aktører

Itex skal opptre profesjonelt overfor næringslivet og andre eksterne aktører.

(3) Leders ansvar

Lederen er ansvarlig for å håndtere innkommende e-post i komiteen, samt å delegere og følge opp arbeidsoppgaver som tilfaller komiteen. Leder skal til enhver tid være oppdatert på komiteens virke.