Trivselskomiteen

§1 Trivselskomiteens formål

Trikom skal arbeide for økt trivsel blant informatikere i hverdagen.

§2 Trivselskomiteens sammensetning

Alle trikoms medlemmer har møteplikt og er stemmeberettigede. Nye medlemmer vil bli tatt opp for å best kunne fylle ledige roller i trikom.

Trikom består av følgende stillinger:

  • Leder av trikom
  • Nestleder av trikom
  • Økonomiansvarlig for trikom
  • Kontorvaktansvarlig
  • Kjøpsansvarlig
  • Blesteansvarlig
  • Sosialansvarlig

Trikoms leder velges på Generalforsamlingen. Alle trikoms øvrige stillinger velges etter opptaket på høsten.
Nestleder i trikom skal støtte leder i det daglige arbeidet. I leders fravær er nestleder fungerende leder, men uten stemmerett i Hovedstyret.
Økonomiansvarlig har ansvar for å betale regninger og fakturaer, og sette opp regnskap og budsjett for trikom.
Tidligere medlemmer fra trikom som har gått over til seniorkomiteen har møte- og talerett på trikom møter, men er ikke stemmeberettigede.

§3 Trivselskomiteens ansvarsområder

(1) Kontoret

Trikom har ansvar for kontoret. Dette inkluderer å handle inn varer til kontoret, samt sørge for drikketillatelse til kontoret.

(2) Brus

Trikom har ansvar for å handle inn brus til fag- og kurskomiteen og bedriftskomiteen.

(3) Servering under Generalforsamlingen

Trikom er ansvarlige for å handle inn forfriskninger til Generalforsamlingen.

(4) Kontortilgang

Trikom skal sørge for at Onlines komiteer, samt appKom og eksKom har tilgang til kontoret.

(5) Kontorvakter

Trikom skal sørge for å sette opp og følge opp kontorvakter.

(6) KobKom

Trikom er kort- og brettspillkomiteens foreldrekomité, og skal følge opp og støtte deres arbeid.

(7) Juleverksted

Trikom skal i samarbeid med arrKom avholde juleverksted i starten av eksamensperioden.

(8) 17. mai

Trikom er på 17. mai ansvarlige for frokosten på kontoret, samt å få til underholdning i toget.

§4 Trivselskomiteens virke

Trikom skal arbeide for å avholde mindre sosiale arrangementer og sammenkomster for Onlines medlemmer.

Trikom skal ha god kommunikasjon og godt sammarbeid med arrKom. Dette foregår ved å ha et semestermøte med representanter fra begge komiteene.

Trikom skal etterstrebe å ha sesongbaserte varer på kontoret.