Hvert år holder Online sin generalforsamling hvor alle onlinere har rett til å møte opp for å stemme over nye ledere for respektive komiteer, nestleder og leder, samt over nye saksforslag og vedtekter. Her finner dere gjeldende vedtekter: vedtekter.pdf ..

Onlines fonds vedtekter

Her finner dere gjeldende vedtekter for Onlines fond: onlinesfondvedtekter.pdf .

Komiteenes retningslinjer

Utover vedtektene har hver komité et sett med retningslinjer. De finnes her.