Tilhørende info

Tilhørende wikisider

Linjeforeninger

Linjeforening BrReg Linje Kjennetegn ved styremedlemmer Kontor Avis Facebook Boksalg
Aqua Ålesund BrReg Vann- og Miljøteknikk Facebookside
Sekstanten BrReg Nautikk Facebookside
Galleonen BrReg Shipping Management Facebookside

Masterforeninger

Masterforening BrReg Linje Facebook Avis

Doktorgradsforeninger

Doktorgradsforening BrReg Linje Facebook

Tradisjoner

Ressurser

Søke økonomisk støtte

 • Kulturstyret, SiT ved Kulturstyret deler ut 1.000.000 i året
  • Les mer på sit.no/forening/støtte-til-foreninger
  • På høsten tildeles midler til oppstartsprosjekter (ny linjeforening, nytt band, ny webside, osv)
  • På våren tildeles midler til drift (videreføring, vedlikehold, osv), det er her brorparten av midlene deles ut
 • Prosjektmidler, Studenttinget deler ut opptil 45.000 i året til nyoppstartede prosjekter
  • Les mer på www.studenttinget.no/prosjektmidler
  • Midlene skal støtte opp under tiltak for å fremme en sak eller et tema som den søkende organisasjonen ønsker belyst
  • Prosjektet må være til gode for en god del studenter på NTNU
 • Repromidler, Studenttinget refunderer opptil 50% av trykkekostnader dersom man har brukt NTNU Trykk
 • Rektorpotten, rektor på NTNU deler ut 1.000.000 i året
  • NTNU-studenter kan søke til arrangementer som gjelder mange studenter
  • Søknad stilles til rektor og sendes til postmottak@adm.ntnu.no, søknaden må inneholde arrangementsbeskrivelse, søknadsbeløp og budsjett
  • Den lille rektorpotten er på 1 million der første prioritet er studentprosjekter, mens den store rektorpotten er på 10 millioner og går til strategisk arbeid
  • Begrensning: Tildeles ikke til studier eller deler av dem (f.eks. ekskursjoner), heller ikke til gjentakende arrangement
  • Denne ordningen er ustabil, den revurderes hvert år
  • Søknader behandles fortløpende
 • Akan, støtter alkoholfrie arrangementer
  • Finn søknadsskjemaet for “Midler til rusmiddelforebyggende arbeid blant studenter” på akan.no
  • Send inn skjema og budsjett for aktiviteten det søkes penger for
  • Legg merke til frist
 • Tilretteleggingstjenesten ved Studentservice på NTNU deler ut 25.000,- i året

Tjene penger

 • Bedpres
  • Bedriftene vil treffe signeringsklare masterstudenter, dette betaler de gjerne for
  • Få inn bedrift, ta administrasjonsgebyr på f.eks. 3.000 - 15.000
  • Tilby en kursvariant, litt billigere, mer fokus på fag enn bedriften
  • Statlige bedrifter får som regel ikke godkjenning for å betale mer enn rundt 3.000
 • Karrieredag
  • Mange bedrifter betaler linjeforeningen for standplass
  • Noen av bedriftene betaler ekstra og får holde kurs/bedpres/middag
  • Vanlig for å tjene penger til ekskursjon, se karrieredager
 • Hovedsponsor
  • Sponsoren får en pakke med bedpres, kurs, besøk på ekskursjon osv.
  • Sponsoren får logo på alt av trykk, klær, hjemmeside, facebookside **
  • Sponsoren får ha plakat/banner på linjeforeningskontoret
 • Kompendier
  • Dette er den eldste måten linjeforeningene har tjent penger!
  • Alle skriver notater uansett, lag kompendie av notater som finnes i emner med mange studenter
  • Kompendiet kan forbedres av nye i linjeforeningen hvert år (gjør forbedring enkelt)
  • Selg for 100,- per kompendie
  • Skaff sponsor til kompendiet (selg forsiden og baksiden) for å tjene inn mer
 • Linjeforeningsavis
  • Trekk inn flere sponsorer for å dekke trykking og fullfarge
  • Ha pakker: Halvside, helside, baksiden, husk kontraktsperiode
 • Selge snacks
  • Vafler eller kaker er lettest
  • Lån pølsekoker, popcornmaskin eller sukkerspinnmaskin
 • Selge plass
  • Selg reklameplass til bedrifter
  • Bedriftslogoen på alle linjeforeningens kaffekopper i 5 år
  • Selg en dør på instituttet for 10 år, slikt kan man sette flere titusener i pris for
  • Vær kreativ, alt kan selges som reklameplass, en linjeforening (Abakus?) solgte et helt rom til Accenture på IT-vest

Utlån, utleie

Ting som kan leies mellom foreninger.