Tilhørende info

Tilhørende wikisider

Linjeforeninger

Linjeforening BrReg Linje Kjennetegn ved styremedlemmer Kontor Avis Facebook Boksalg
Darling Mediefag
Ing:a Teknologifag
Login Informatikk
RIK Økonomi, ledelse og logistikk

Masterforeninger

Masterforening BrReg Linje Facebook Avis

Doktorgradsforeninger

Doktorgradsforening BrReg Linje Facebook

Tradisjoner

Ressurser

Søke økonomisk støtte

  • Kulturstyret, SiT ved Kulturstyret deler ut 1.000.000 i året
    • Les mer på sit.no/forening/støtte-til-foreninger
    • På høsten tildeles midler til oppstartsprosjekter (ny linjeforening, nytt band, ny webside, osv)
    • På våren tildeles midler til drift (videreføring, vedlikehold, osv), det er her brorparten av midlene deles ut
  • Prosjektmidler, Studenttinget deler ut opptil 45.000 i året til nyoppstartede prosjekter
    • Les mer på www.studenttinget.no/prosjektmidler
    • Midlene skal støtte opp under tiltak for å fremme en sak eller et tema som den søkende organisasjonen ønsker belyst
    • Prosjektet må være til gode for en god del studenter på NTNU
  • Repromidler, Studenttinget refunderer opptil 50% av trykkekostnader dersom man har brukt NTNU Trykk
  • Rektorpotten, rektor på NTNU deler ut 1.000.000 i året
    • NTNU-studenter kan søke til arrangementer som gjelder mange studenter
    • Søknad stilles til rektor og sendes til postmottak@adm.ntnu.no, søknaden må inneholde arrangementsbeskrivelse, søknadsbeløp og budsjett
    • Den lille rektorpotten er på 1 million der første prioritet er studentprosjekter, mens den store rektorpotten er på 10 millioner og går til strategisk arbeid
    • Begrensning: Tildeles ikke til studier eller deler av dem (f.eks. ekskursjoner), heller ikke til gjentakende arrangement
    • Denne ordningen er ustabil, den revurderes hvert år
    • Søknader behandles fortløpende
  • Akan, støtter alkoholfrie arrangementer
    • Finn søknadsskjemaet for “Midler til rusmiddelforebyggende arbeid blant studenter” på akan.no
    • Send inn skjema og budsjett for aktiviteten det søkes penger for
    • Legg merke til frist
  • Tilretteleggingstjenesten ved Studentservice på NTNU deler ut 25.000,- i året

Tjene penger

  • Bedpres
    • Bedriftene vil treffe signeringsklare masterstudenter, dette betaler de gjerne for
    • Få inn bedrift, ta administrasjonsgebyr på f.eks. 3.000 - 15.000
    • Tilby en kursvariant, litt billigere, mer fokus på fag enn bedriften
    • Statlige bedrifter får som regel ikke godkjenning for å betale mer enn rundt 3.000
  • Karrieredag
    • Mange bedrifter betaler linjeforeningen for standplass
    • Noen av bedriftene betaler ekstra og får holde kurs/bedpres/middag
    • Vanlig for å tjene penger til ekskursjon, se karrieredager
  • Hovedsponsor
    • Sponsoren får en pakke med bedpres, kurs, besøk på ekskursjon osv.
    • Sponsoren får logo på alt av trykk, klær, hjemmeside, facebookside **
    • Sponsoren får ha plakat/banner på linjeforeningskontoret
  • Kompendier
    • Dette er den eldste måten linjeforeningene har tjent penger!
    • Alle skriver notater uansett, lag kompendie av notater som finnes i emner med mange studenter
    • Kompendiet kan forbedres av nye i linjeforeningen hvert år (gjør forbedring enkelt)
    • Selg for 100,- per kompendie
    • Skaff sponsor til kompendiet (selg forsiden og baksiden) for å tjene inn mer
  • Linjeforeningsavis
    • Trekk inn flere sponsorer for å dekke trykking og fullfarge
    • Ha pakker: Halvside, helside, baksiden, husk kontraktsperiode
  • Selge snacks
    • Vafler eller kaker er lettest
    • Lån pølsekoker, popcornmaskin eller sukkerspinnmaskin
  • Selge plass
    • Selg reklameplass til bedrifter
    • Bedriftslogoen på alle linjeforeningens kaffekopper i 5 år
    • Selg en dør på instituttet for 10 år, slikt kan man sette flere titusener i pris for
    • Vær kreativ, alt kan selges som reklameplass, en linjeforening (Abakus?) solgte et helt rom til Accenture på IT-vest

Utlån, utleie

Ting som kan leies mellom foreninger.