Tilhørende info

Tilhørende wikisider

Linjeforeninger på NTNU Kalvskinnet (tidligere HiST)

Linjeforening BrReg Linje Kjennetegn ved styremedlemmer Kontor Epost Facebook Avis
KOM BrReg Kjemi og Material kom.linjeforening@gmail.com Page
Logitas BrReg Logistikk styret@logitas.no Page
MiT BrReg Maskin Kjelleren, Maskinbygget i Sverresgate 10, rom nr. 034 leder@mit.teknikersamfunn.no Page
Nucleus BrReg Bioingeniør nucleuslinjeforening@gmail.com Page
SALT BrReg Lærerutdanning Styrebånd (rødt med hvite kantstriper) BR1 066 post@saltntnu.no Page
STØH BrReg Økonomi post@sftoh.no Rustblekka
Cibus BrReg Matteknologi Sverres gate 12 Cibus.mattek@gmail.com Page
TIHLDE (1993) BrReg Dataingeniør, Digital Forretningsutvikling, Digital Infrastruktur og Cybersikkerhet, og Digital Samhandling Styrebånd (blå med sølvkant) Sverres gate 14, rom 106 hs@tihlde.org Page, Group Tøddel
Tim & Shænko BrReg Bygg og Miljø Sverres gate 14, rom 205 styret@bygging.no Group

1. = "Brygghuset" ved Leütenhaven/Trøndelag Teater

Trondheim Teknikersamfunn på NTNU Kalvskinnet (tidligere HiST)

Trondheim Teknikersamfunn (TTS) ble stiftet i 1912 av studenter for å sikre politisk innflytelse, så vel som å skape en arena for sosialisering og samhold. Paraplyorganisasjonen har gjennom disse hundre årene blant annet drevet en egen avis, studenthytte og idrettsforening. I dag har TTS et dusin tilknyttede studentforeninger fra høgskolens to teknologiavdelinger. Arbeidsutvalget i TTS står for den daglige driften og jobber blant annet med å minske frafallet av studenter gjennom praktiske, sosiale og tverrfaglige prosjekter. En representant fra hver av foreningene danner styret i TTS, som er det øverste studentorganet ved de tilhørende avdelingene.