Tilhørende info

Tilhørende wikisider

Linjeforeninger på NTNU Kalvskinnet (tidligere HiST)

Linjeforening BrReg Linje Kontor Epost Facebook Avis
Elektra BrReg Elektro styret@elektra.io Page
Fraktur ( St.Olav) Radiograf post@fraktur.no
KOM BrReg Kjemi og Material leder@kom.hist.no Page
Logitas BrReg Logistikk styret@logitas.no Page
MiT BrReg Maskin Kjelleren, Maskinbygget i Sverresgate 10, rom nr. 034 leder@mit.teknikersamfunn.no Page
Vivas BrReg Ingeniør i Fornybar Energi Gunnerusgate 1 leder@vivas.teknikersamfunn.no Page
Nucleus BrReg Bioingeniør nucleuslinjeforening@gmail.com Page
Nutrix BrReg Sykepleier nutrixlinjeforening@gmail.com Page
SALT BrReg Lærerutdanning Campus Rotvoll, E122 postmottak@studentalt.no Page
STØH BrReg Økonomi post@sftoh.no Rustblekka
Tekno-Tunga BrReg Matteknologi Page
TIHLDE BrReg Dataingeniør, Drift av datasystemer, IT-støttet bedriftsutvikling og IKT-basert samhandling Sverres gate 14, rom 106 hs@tihlde.org Page
Tim & Shænko BrReg Bygg og Miljø Sverres gate 14, rom 205 styret@bygging.no Group

1. = "Brygghuset" ved Leütenhaven/Trøndelag Teater

Trondheim Teknikersamfunn på NTNU Kalvskinnet (tidligere HiST)

Trondheim Teknikersamfunn (TTS) ble stiftet i 1912 av studenter for å sikre politisk innflytelse, så vel som å skape en arena for sosialisering og samhold. Paraplyorganisasjonen har gjennom disse hundre årene blant annet drevet en egen avis, studenthytte og idrettsforening. I dag har TTS et dusin tilknyttede studentforeninger fra høgskolens to teknologiavdelinger. Arbeidsutvalget i TTS står for den daglige driften og jobber blant annet med å minske frafallet av studenter gjennom praktiske, sosiale og tverrfaglige prosjekter. En representant fra hver av foreningene danner styret i TTS, som er det øverste studentorganet ved de tilhørende avdelingene.