Hvis det skal søkes om drikking på kontoret så kan dere sende mail til
 trikom@online.ntnu.no hvor man skal legge med søknadsskjema man finner på [denne linken](https://innsida.ntnu.no/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=22780&nodeId=24647&title=Lån+av+lokaler&fileName=søknadskjema%20NY.pdf).
Skjemaet skal inneholde at det er et fest/party arrangement, at det holdes på realfagsbygget, en kort beskrivelse av arrangementet, antall deltakere, dato, start- og sluttklokkeslett, kontaktperson (som er edru ansvarlig), vedkommendes telefonnummer, og at man har lest og forstått regler for bruk av areal. Ikke kryss av at det skal være alkoholservering, dette er fordi vi ikke har skjenketillatelse og må derfor ta med medbrakt alkohol.

**Vi forventer at man rydder etter seg på kontoret etter et slik arrangement.**

Her er de reglene vi har fått tilsendt fra drift:
-------------------------------------------------

**1) All konsumering av alkohol skal foregå innenfor kontoret til
online.**  
**2) Festen skal være over innen klokken 02:00**  
**3) Ev. opprydning og vask på arealer utenfor kontoret og utenfor
bygningen som skyldes arrangementet blir fakturert søker.**  
**4) Arrangementet må foregå i kontrollerte former og ev. pålegg fra
NTNU sine vektere må følges.**  
**5) Dere må ta hensyn til annen skolerelatert aktivitet i bygningen.
(støy etc..)**