(Gammel skotsk melodi, også benyttet av 
Hans Hartvig Seedorf Pedersen i «Rosvald»)

Nå times det, venner: 
I glasset der renner 
vårt herlige, skummende, angende brygg! 
Vi samles rundt bordet, 
der jeg fører ordet. 
Jeg har jo min seidel, 
med den er jeg trygg!

Trala-la-la-la-la! Trala-la-la-la! 
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! 
En skål, kjære venner 
for ølet vi sender 
til bunns i vår mage, 
til bunns i vår sjel!

Du skummer og lesker, 
du dårer og mesker 
du dronning blant drikke, du seklenes fryd! 
Det fins ei din like 
på jorden, min pike. 
Hev glasset! Hør, brødre: 
En skål for din dyd!

Trala-la-la *osv.* 
Det fins ei din like 
på jorden, min pike. 
Hev glasset! Hør, brødre: 
Em skål for din dyd!

Det fins ei din like 
på jorden, min pike. · 
Ditt vennskap er varig, din kjærlighet mild. 
Jeg svikter deg ikke! 
Jeg lover å drikke. 
Din kilde er evig. 
Så før meg dertil!

Trala-la-la *osv.* 
Jeg svikter deg ikke! 
Jeg lover å drikke. 
Din kilde er evig. 
Så før meg dertil!

I Håvamål lød det: 
Spar ikkje på mjødet, 
men drikk du med måte! Bruk vett 
og forstand! 
Drikk karslig, må vit 
og slutt så i tide. 
Men tøm først ditt horn 
i ett drag - som en mann!

Trala-la-la *osv.* 
Drikk karslig, må vite 
og slutt så i tide. 
Men tøm først ditt horn 
i ett drag - som en mann!