Det var en god gammel bondemann 
som skulle gå ut etter øl 
Det var en god gammel bondemann 
som skulle gå ut etter øl 
som skulle gå ut etter øl 
som skulle gå ut etter øl, etter øl, 
etter HOPPSANNSA, TRALLALLALA! 
Som skulle gå ut etter øl. 

Til konen kom der en ung student, 
mens mannen var ute etter øl 
Til konen kom der en ung student, 
mens mannen var ute etter øl 
mens mannen var ute etter øl 
mens mannen var ute etter øl, etter øl, 
etter HOPPSANNSA, TRALLALLALA! 
Mens mannen var ute etter øl. 

Han kysset henne på rosenmunn 
og klappet henne på kinn. 
Han kysset henne på rosenmunn 
og klappet henne på kinn, 
mens mannen var ute etter øl, 
mens mannen var ute etter øl, etter øl, 
etter HOPPSANNSA, TRALLALLALA! 
Mens mannen var ute etter øl. 

Men mannen sto bakom døren og så 
hvordan det hele gikk til. 
Men mannen sto bakom døren og så 
hvordan det hele gikk til. 
De trodde han var ute etter øl 
De trodde han var ute etter øl, etter øl, 
etter HOPPSANNSA, TRALLALLALA! 
De trodde han var ute etter øl. 

Han tok studenten i buksen bak, 
og sparkede han ut av dør. 
Han tok studenten i buksen bak, 
og sparkede han ut av dør. 
og så gikk han ut etter øl 
og så gikk han ut etter øl, etter øl, 
etter HOPPSANNSA, TRALLALLALA! 
Og så gikk han ut etter øl. 

Moralen er: Ta din kone med 
når du skal gå ut etter øl. 
Moralen er: Ta din kone med 
når du skal gå ut etter øl 
når du skal gå ut etter øl 
når du skal gå ut etter øl, etter øl, 
etter HOPPSANSA, TRALLALLALA! 
når du skal gå ut etter øl.