Ansvar og oppgaver

Oppmøteplikt

Som kontorvakt har man oppmøteplikt. Du har oppgaver og ansvar, det er derfor viktig at man er presis til vaktene sine; det er ikke akademisk kvarter på vaktene!

Har du ikke mulighet til å komme på en vakt må du finne noen å bytte med, og sende mail til trikom med hvem og når du har byttet.

Dersom du ikke møter til kontorvakt risikerer du å få vinstraff, eller andre reprimander.


Kaffeansvarlig

Kontoret har alltid kaffe! Som kontorvakt skal man sørge for at kaffen er traktet så slitne onlinere kan komme inn og få seg en boost :)

Følg oppskriften på veggen bak kaffetrakteren, og husk å ta opp dryppstoppen!!

Etter at kaffen er ferdigtraktet skal den tas med til kontoret, kaffekannen skal ikke stå ved vasken.


Kontoransvarlig

Som kontorvakt har man også ansvaret for kontoret. Dette innebærer å holde kontoret ryddig og presentabelt.


Har du første kontorvakt for dagen er det din jobb å ta kopper og lignende ut av oppvaskmaskinen, og plassere de i skapet over kaffetrakteren.

Har du siste kontorvakt for dagen blir det din jobb å sette på oppvaskmaskinen. Oppvaskpulver/tabletter skal ligge ved oppvaskmaskinen. Det er også din jobb å lukke døren til kontoret når du går, så lenge det ikke sitter noen andre der. Sitter det folk på kontoret trenger du ikke å lukke døren.


Om kontoret ikke er ryddig, faller dette ansvaret på kontorvakten. Ved endt kontorvakt skal det ikke finnes søppel, flasker, pappkopper eller lignende på kontoret.

  • Rydding av kontoret betyr at man skal holde et lite øye med folk og si fra dersom de ikke rydder opp etter seg. Hvis noen nekter å rydde etter seg selv, send mail til kontorsjef@online.ntnu.no så tar kontorsjefen dette opp med vedkommende.
  • Kontorvakten er også ansvarlig for generell rengjøring på kontoret. Dette innebærer å vaske opp boller, bestikk og lignende som ligger igjen, og rengjøre microen om denne er skitten. Oppvaskmiddel og børste skal finnes ved vasken.
  • Om gjenstander (inkludert microen) viser seg problematisk å holde rent, vil de bli fjernet.

Praktisk informasjon

Generell kontorinfo: