I forkant av Onlines generalforsamling arrangerer Hovedstyret en økonomi- og vedtektskveld der budsjett- og vedtektsforslag kan diskuteres, før de skal presenteres for generalforsamlingen. Dette er en rolig måte å få tilbakemeldinger på forslagene, mens det fortsatt er tid igjen til votering.

Onlines første økonomi- og vedtektskveld ble arrangert i 2016.

**Økonomi- og vedtektskvelden 2019 finner sted 21. februar kl. 17 i R8.**

* [Dagsorden](https://online.ntnu.no/wiki/online/okogved/dagsorden19)
* [Budsjett](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I-4p_l02Y_ZThvSMCD9HRgu3ApbARie46-_FX-1mEBw/edit?usp=sharing)
* [Regnskap](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BDvtP80nsKV5kvy6gEhzqtSGr50tb1bmXXgxjpXdTBU/edit?usp=sharing)
* [Vedtektsforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/vedtekstforslag)
* [Saksforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/saksforslag)
* [Referat fra økonomi- og vedtektskvelden 2019](okogved-referat2019)

---

**Økonomi- og vedtektskvelden 2018 finner sted 18. februar kl. 17 i R9.**

* [Dagsorden](https://online.ntnu.no/wiki/online/okogved/dagsorden18)
* [Budsjett]()
* [Regnskap]()
* [Vedtektsforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/vedtekstforslag)
* [Saksforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/saksforslag)
* [Referat fra økonomi- og vedtektskvelden 2018](okogved-referat2018)

**Økonomi- og vedtektskvelden 2017 finner sted 30. mars kl. 15 i R7.**

* [Dagsorden](https://online.ntnu.no/wiki/online/okogved/dagsorden)
* [Budsjett](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1exCJ_8gr1KrS7Bv4N-JnjUBoUKJ56eaPp4wp0mvs9is/edit?usp=sharing)
* [Regnskap]()
* [Vedtektsforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/2017/vedtekstforslag)
* [Saksforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/2017/saksforslag)
* [Referat fra økonomi- og vedtektskvelden 2017](okogved-referat2017)