Realfagskjelleren er Online's egen kjeller, som vi deler med Volvox & Alkymisten, Delta og Spanskrøret. Kjelleren befinner seg i Herman Krags Veg 12.

Kontakt

Kjellerstyret kan nåes på styret@realfagskjelleren.no

Ellers er det også mulig å kontakte kjelleren på Facebook siden deres

Historie

I 2000 fikk Online og Volvox & Alkymisten tildelt sin egen kjeller på Moholt i Herman Krags veg 15, ett år senere, den 16. Mai 2001, var den offisielle åpningen.

Senere ble Delta og Spanskrøret sluppet inn i varmen og navnet på kjelleren ble Realfagskjelleren

Januar 2016 ble alle kjellerne på Moholt stengt grunnet brannfare, for at de skulle åpnes igjen krevde det flere utbedringer. Organisasjonen Reddkjellerne ble opprettet for å få kjellerne åpnet igjen. Illøpet av 2017/2018 foregikk kjellerdriften i gamle Moholt barnehage.

Den 16. Mars 2018 var utbedringene blitt gjort og Realfagskjelleren fikk nye lokaler i Herman Krags Veg 12.

Kjelleren åpnet igjen i fadderukene 2018, og den 31. August 2018 var den store Premiereåpningen for den nye kjelleren.

Onlinere i Kjellerstyret

2018/2019

 • Sigurd Oxaas Wie (Økonomisjef)
 • Sander Lindberg (Kjellerkontakt)
 • Ida Høyland
 • Nicolai Dalaaker
 • Vivi Svendsen

2017/2018

 • Martin Bjerke (Kjellerkontakt)
 • Andreas F. Eikeland (Kjellersjef)
 • Sigurd Oxaas Wie (Økonomisjef)
 • Eigil Hjelmstad
 • Sander Lindberg

2016/2017

 • Martin Bjerke
 • Petter Rostrup (Kjellerkontakt)
 • Marius Enerly (Økonomisjef)
 • Andreas F. Eikeland
 • Sigurd Oxaas Wie

2015/2016

 • Martin Bjerke (Kjellersjef)
 • Petter Rostrup (Barsjef)
 • Marius Enerly (Kjellerkontakt)
 • Trine-Lise Helgesen
 • Andreas F. Eikeland

2014/2015

 • Aina Elisabeth Thunestveit
 • Sverre Johann Bjørke
 • Martin Bjerke
 • Petter Rostrup
 • Marius Enerly

2013/2014

 • Håvard Slettevold
 • John Hanssen Kolstad
 • Aina Elisabeth Thunestveit (Kjellersjef)
 • Jim Frode Hoff
 • Sverre Johann Bjørke

2012/2013

 • Håvard Slettevold
 • John Hanssen Kolstad
 • Aina Elisabeth Thunestveit (Økonomisjef)
 • Jim Frode Hoff (Kjellersjef)
 • Sverre Johann Bjørke

2011/2012

 • Lorents Gravås
 • Håvard Slettevold
 • John Hanssen Kolstad
 • Elling Overaa (Barsjef)
 • Aina Elisabeth Thunestveit (Økonomisjef)
 • Jim Frode Hoff

2010/2011

 • Juni Angelfos (Barsjef)
 • Lorents Gravås
 • Håvard Slettvold
 • John Hanssen Kolstad
 • Trond Martin Nyhus
 • Elling Overaa
 • Jenny Rønningen
 • Aina Elisabeth Thunestveit

2009/2010

 • Juni Angelfos (Kjellersjef)
 • Lorents Gravås
 • Håvard Slettvold
 • John Hanssen Kolstad
 • Trond Martin Nyhus
 • Elling Overaa (Barsjef)
 • Jenny Rønningen
 • Aina Elisabeth Thunestveit

2008/2009

 • Juni Angelfos
 • Elling Overaa

Bergingsregler for kjellerne

 • Disse reglene ble bestemt av kjellersjefer av linjeforeninger på Gløs november 2011.

Disse reglene har som hensikt å sette visse begrensninger på bergingskulturen som i det siste har eskalert på kjellerne. Dette er en avtale mellom alle kjellerne som driftes av linjeforeningene ved NTNU.

Hvem kan det berges fra:

 • Det skal kun berges fra kjellerne på Moholt og Tyholt som er tilknyttet linjeforeningene ved NTNU.
 • All berging fra andre lokaler / personer er å betrakte som stjeling, og har ingenting med bergingen mellom kjellerne å gjøre.

Hva kan berges:

 • Pyntegjenstander, f. eks skilt, dekorasjoner.
 • Annet som ikke er vitalt for den daglige driften.

Hva kan ikke berges:

 • Gjenstander som er vitale for den daglige driften:
  • Dører
  • Brannslukningsapparat
  • Brannvarslere
  • Elektronikk
  • Sperrerist
  • Sofaputer
  • Alkohol
  • Høytalere
  • Alt som er i tilknytning til toalett lokalet(dvs. lamper, speil, dolokk o.l)
  • Andre gjenstander som betraktes som vitale for den daglige driften. Berging av disse gjenstandene er å betrakte som stjeling og skal ikke forekomme.

Hvordan skal berging foregå:

 • Blir bergeren(e) tatt mens den / de forsøker å berge en gjenstand skal bergingen avsluttes og gjenstanden(e) den / de personene forsøkte å berge skal leveres tilbake. Bergingen på den kjelleren skal da avsluttes av den / de aktuelle personen(e).
 • Hvis bergeren(e) blir oppdaget før den / de er tilbake på sin egen kjeller skal gjenstanden(e) leveres tilbake.
 • Blir du tatt er det ikke tillat å gjemme unna gjenstanden(e)
 • Blir du tatt er det ikke tillat å løpe fra de ”ansatte”.

Tilbakelevering:

 • Gjenstander som har blitt berget skal leveres i lik eller bedre stand enn det de var i da de ble berget (her er det lov å være kreativ).
 • Har bergede gjenstander kommet inn på bergerens kjeller, må ikke gjenstanden(e) leveres tilbake samme kveld.
 • Bergingskjelleren kan holde på den bergede gjenstanden i inntil en måned.
 • Blir det forespurt om hvilken kjeller som har en eller flere bergede gjenstander, er kjellersjefen pliktig til å svare og å ha oversikt.
 • Når henting av bergede gjenstander skal forekomme er opp til kjellerne selv å avtale, men det skal senest være mulig å hente gjenstandene innen én uke etter bergingen har forekommet.
 • Hvis det ikke er blitt etterspurt, kan det leveres på O’Store kjellerfest.