Realfagskjelleren er Online's egen kjeller, som vi deler med Volvox & Alkymisten, Delta og Spanskrøret. Kjelleren befinner seg i Herman Krags Veg 12.

Kontakt

Kjellerstyret kan nåes på styret@realfagskjelleren.no

Ellers er det også mulig å kontakte kjelleren på Facebook siden deres

Historie

I 2000 ble det åpnet for at andre linjeforeninger utenom siv ing-linjene kunne søke om egen kjeller på Moholt, Online søkte samtidig som Volvox & Alkymisten, og da det var en kjeller som var ledig ble de enige om å dele den, slik fikk de tildelt sin egen kjeller på Moholt i Herman Krags veg 15, ett år senere, den 16. Mai 2001, var den offisielle åpningen.

Litt etterpå i 2003 ble Delta med og navnet på kjelleren ble Realfagskjellern, senere en gang etter Spanskrøret ble stiftet i 2004 ble de også tatt med inn i varmen.

Januar 2016 ble alle kjellerne på Moholt stengt grunnet brannfare, for at de skulle åpnes igjen krevde det flere utbedringer. Organisasjonen Reddkjellerne ble opprettet for å få kjellerne åpnet igjen. Illøpet av 2017/2018 foregikk kjellerdriften i gamle Moholt barnehage.

Den 16. Mars 2018 var utbedringene blitt gjort og Realfagskjelleren fikk nye lokaler i Herman Krags Veg 12.

Kjelleren åpnet igjen i fadderukene 2018, og den 31. August 2018 var den store Premiereåpningen for den nye kjelleren.

Onlinere i Kjellerstyret

2020/2021

 • Nicolai Dalaaker (Kjellerkontakt)
 • Marius Lerstein
 • Martin Skatvedt
 • Jørgen Hoel Lund
 • Tor Jacob Neple

2019/2020

 • Sigurd Oxaas Wie
 • Sander Lindberg (Kjellersjef)
 • Nicolai Dalaaker (Kjellerkontakt)
 • Emil Hjermstad
 • Marius Lerstein

2018/2019

 • Sigurd Oxaas Wie (Økonomisjef)
 • Sander Lindberg (Kjellerkontakt)
 • Ida Høyland
 • Nicolai Dalaaker
 • Vivi Svendsen

2017/2018

 • Martin Bjerke (Kjellerkontakt Høst)
 • Andreas F. Eikeland (Kjellersjef)
 • Sigurd Oxaas Wie (Økonomisjef/Kjellerkontakt Vår)
 • Eigil Hjelmstad
 • Sander Lindberg

2016/2017

 • Martin Bjerke
 • Petter Rostrup (Kjellerkontakt)
 • Marius Enerly (Økonomisjef)
 • Andreas F. Eikeland
 • Sigurd Oxaas Wie

2015/2016

 • Martin Bjerke (Kjellersjef)
 • Petter Rostrup (Barsjef)
 • Marius Enerly (Kjellerkontakt)
 • Trine-Lise Helgesen
 • Andreas F. Eikeland

2014/2015

 • Aina Elisabeth Thunestveit
 • Sverre Johann Bjørke
 • Martin Bjerke
 • Petter Rostrup
 • Marius Enerly

2013/2014

 • Håvard Slettevold
 • John Hanssen Kolstad
 • Aina Elisabeth Thunestveit (Kjellersjef)
 • Jim Frode Hoff
 • Sverre Johann Bjørke

2012/2013

 • Håvard Slettevold
 • John Hanssen Kolstad
 • Aina Elisabeth Thunestveit (Økonomisjef)
 • Jim Frode Hoff (Kjellersjef)
 • Sverre Johann Bjørke

2011/2012

 • Lorents Gravås
 • Håvard Slettevold
 • John Hanssen Kolstad
 • Elling Overaa (Barsjef)
 • Aina Elisabeth Thunestveit (Økonomisjef)
 • Jim Frode Hoff

2010/2011

 • Juni Angelfos (Barsjef)
 • Lorents Gravås
 • Håvard Slettvold
 • John Hanssen Kolstad
 • Trond Martin Nyhus
 • Elling Overaa
 • Jenny Rønningen
 • Aina Elisabeth Thunestveit

2009/2010

 • Juni Angelfos (Kjellersjef)
 • Lorents Gravås
 • Håvard Slettvold
 • John Hanssen Kolstad
 • Trond Martin Nyhus
 • Elling Overaa (Barsjef)
 • Jenny Rønningen
 • Aina Elisabeth Thunestveit

2008/2009

 • Juni Angelfos
 • Elling Overaa

Bergingsregler for kjellerne

 • Disse reglene ble bestemt av kjellersjefer av linjeforeninger på Gløs november 2011.

Disse reglene har som hensikt å sette visse begrensninger på bergingskulturen som i det siste har eskalert på kjellerne. Dette er en avtale mellom alle kjellerne som driftes av linjeforeningene ved NTNU.

Hvem kan det berges fra:

 • Det skal kun berges fra kjellerne på Moholt og Tyholt som er tilknyttet linjeforeningene ved NTNU.
 • All berging fra andre lokaler / personer er å betrakte som stjeling, og har ingenting med bergingen mellom kjellerne å gjøre.

Hva kan berges:

 • Pyntegjenstander, f. eks skilt, dekorasjoner.
 • Annet som ikke er vitalt for den daglige driften.

Hva kan ikke berges:

 • Gjenstander som er vitale for den daglige driften:
  • Dører
  • Brannslukningsapparat
  • Brannvarslere
  • Elektronikk
  • Sperrerist
  • Sofaputer
  • Alkohol
  • Høytalere
  • Alt som er i tilknytning til toalett lokalet(dvs. lamper, speil, dolokk o.l)
  • Andre gjenstander som betraktes som vitale for den daglige driften. Berging av disse gjenstandene er å betrakte som stjeling og skal ikke forekomme.

Hvordan skal berging foregå:

 • Blir bergeren(e) tatt mens den / de forsøker å berge en gjenstand skal bergingen avsluttes og gjenstanden(e) den / de personene forsøkte å berge skal leveres tilbake. Bergingen på den kjelleren skal da avsluttes av den / de aktuelle personen(e).
 • Hvis bergeren(e) blir oppdaget før den / de er tilbake på sin egen kjeller skal gjenstanden(e) leveres tilbake.
 • Blir du tatt er det ikke tillat å gjemme unna gjenstanden(e)
 • Blir du tatt er det ikke tillat å løpe fra de ”ansatte”.

Tilbakelevering:

 • Gjenstander som har blitt berget skal leveres i lik eller bedre stand enn det de var i da de ble berget (her er det lov å være kreativ).
 • Har bergede gjenstander kommet inn på bergerens kjeller, må ikke gjenstanden(e) leveres tilbake samme kveld.
 • Bergingskjelleren kan holde på den bergede gjenstanden i inntil en måned.
 • Blir det forespurt om hvilken kjeller som har en eller flere bergede gjenstander, er kjellersjefen pliktig til å svare og å ha oversikt.
 • Når henting av bergede gjenstander skal forekomme er opp til kjellerne selv å avtale, men det skal senest være mulig å hente gjenstandene innen én uke etter bergingen har forekommet.
 • Hvis det ikke er blitt etterspurt, kan det leveres på O’Store kjellerfest.