Realfagskjelleren er Online's egen kjeller, som vi deler med [Volvox & Alkymisten](http://www.volvox.no/), [Delta](https://www.deltahouse.no/) og [Spanskrøret](http://www.spanskroret.no). Kjelleren befinner seg i Herman Krags Veg 12.


## Kontakt

Kjellerstyret kan nåes på [styret@realfagskjelleren.no](mailto:styret@realfagskjelleren.no)

Ellers er det også mulig å kontakte kjelleren på Facebook siden [deres](https://www.facebook.com/Realfagskjelleren/)


# Historie

I 2000 ble det åpnet for at andre linjeforeninger utenom siv ing-linjene kunne søke om egen kjeller på Moholt, Online søkte samtidig som Volvox & Alkymisten, og da det var en kjeller som var ledig ble de enige om å dele den, slik fikk de tildelt sin egen kjeller på Moholt i Herman Krags veg 15, ett år senere, den 16. Mai 2001, var den offisielle åpningen.

Litt etterpå i 2003 ble Delta med og navnet på kjelleren ble Realfagskjellern, senere en gang etter Spanskrøret ble stiftet i 2004 ble de også tatt med inn i varmen.

Januar 2016 ble alle kjellerne på Moholt stengt grunnet brannfare, for at de skulle åpnes igjen krevde det flere utbedringer. Organisasjonen Reddkjellerne ble opprettet for å få kjellerne åpnet igjen. Illøpet av 2017/2018 foregikk kjellerdriften i gamle Moholt barnehage.

Den 16. Mars 2018 var utbedringene blitt gjort og Realfagskjelleren fikk nye lokaler i Herman Krags Veg 12.

Kjelleren åpnet igjen i fadderukene 2018, og den 31. August 2018 var den store Premiereåpningen for den nye kjelleren.


## Onlinere i Kjellerstyret

###2019/2020
* Sigurd Oxaas Wie
* Sander Lindberg (Kjellersjef)
* Nicolai Dalaaker (Kjellerkontakt)
* Emil Hjermstad
* Marius Lerstein


###2018/2019
* Sigurd Oxaas Wie (Økonomisjef)
* Sander Lindberg (Kjellerkontakt)
* Ida Høyland
* Nicolai Dalaaker
* Vivi Svendsen

###2017/2018

* Martin Bjerke (Kjellerkontakt Høst)
* Andreas F. Eikeland (Kjellersjef)
* Sigurd Oxaas Wie (Økonomisjef/Kjellerkontakt Vår)
* Eigil Hjelmstad
* Sander Lindberg

### 2016/2017

* Martin Bjerke
* Petter Rostrup (Kjellerkontakt)
* Marius Enerly (Økonomisjef)
* Andreas F. Eikeland
* Sigurd Oxaas Wie

### 2015/2016

* Martin Bjerke (Kjellersjef)
* Petter Rostrup (Barsjef)
* Marius Enerly (Kjellerkontakt)
* Trine-Lise Helgesen
* Andreas F. Eikeland

### 2014/2015

* Aina Elisabeth Thunestveit
* Sverre Johann Bjørke
* Martin Bjerke
* Petter Rostrup
* Marius Enerly

### 2013/2014

* Håvard Slettevold
* John Hanssen Kolstad
* Aina Elisabeth Thunestveit (Kjellersjef)
* Jim Frode Hoff
* Sverre Johann Bjørke

### 2012/2013

* Håvard Slettevold
* John Hanssen Kolstad
* Aina Elisabeth Thunestveit (Økonomisjef)
* Jim Frode Hoff (Kjellersjef)
* Sverre Johann Bjørke

### 2011/2012

* Lorents Gravås
* Håvard Slettevold
* John Hanssen Kolstad
* Elling Overaa (Barsjef)
* Aina Elisabeth Thunestveit (Økonomisjef)
* Jim Frode Hoff

### 2010/2011

* Juni Angelfos (Barsjef)
* Lorents Gravås
* Håvard Slettvold
* John Hanssen Kolstad
* Trond Martin Nyhus
* Elling Overaa
* Jenny Rønningen
* Aina Elisabeth Thunestveit

### 2009/2010

* Juni Angelfos (Kjellersjef)
* Lorents Gravås
* Håvard Slettvold
* John Hanssen Kolstad
* Trond Martin Nyhus
* Elling Overaa (Barsjef)
* Jenny Rønningen
* Aina Elisabeth Thunestveit

### 2008/2009

* Juni Angelfos
* Elling Overaa


## Bergingsregler for kjellerne

* Disse reglene ble bestemt av kjellersjefer av linjeforeninger på Gløs november 2011.

Disse reglene har som hensikt å sette visse begrensninger på bergingskulturen som i det siste har eskalert på kjellerne. Dette er en avtale mellom alle kjellerne som driftes av linjeforeningene ved NTNU.

### Hvem kan det berges fra:

* Det skal kun berges fra kjellerne på Moholt og Tyholt som er tilknyttet linjeforeningene ved NTNU.
* All berging fra andre lokaler / personer er å betrakte som stjeling, og har ingenting med bergingen mellom kjellerne å gjøre.

 

### Hva kan berges:

* Pyntegjenstander, f. eks skilt, dekorasjoner.
* Annet som ikke er vitalt for den daglige driften.

 

### Hva kan ikke berges:

* Gjenstander som er vitale for den daglige driften:
  * Dører
  * Brannslukningsapparat
  * Brannvarslere
  * Elektronikk
  * Sperrerist
  * Sofaputer
  * Alkohol
  * Høytalere
  * Alt som er i tilknytning til toalett lokalet(dvs. lamper, speil, dolokk o.l)
  * Andre gjenstander som betraktes som vitale for den daglige driften. Berging av disse gjenstandene er å betrakte som stjeling og skal ikke forekomme.

 

### Hvordan skal berging foregå:

* Blir bergeren(e) tatt mens den / de forsøker å berge en gjenstand skal bergingen avsluttes og gjenstanden(e) den / de personene forsøkte å berge skal leveres tilbake. Bergingen på den kjelleren skal da avsluttes av den / de aktuelle personen(e).
* Hvis bergeren(e) blir oppdaget før den / de er tilbake på sin egen kjeller skal gjenstanden(e) leveres tilbake.
* Blir du tatt er det ikke tillat å gjemme unna gjenstanden(e)
* Blir du tatt er det ikke tillat å løpe fra de ”ansatte”.

### Tilbakelevering:

* Gjenstander som har blitt berget skal leveres i lik eller bedre stand enn det de var i da de ble berget (her er det lov å være kreativ).
* Har bergede gjenstander kommet inn på bergerens kjeller, må ikke gjenstanden(e) leveres tilbake samme kveld.
* Bergingskjelleren kan holde på den bergede gjenstanden i inntil en måned.
* Blir det forespurt om hvilken kjeller som har en eller flere bergede gjenstander, er kjellersjefen pliktig til å svare og å ha oversikt.
* Når henting av bergede gjenstander skal forekomme er opp til kjellerne selv å avtale, men det skal senest være mulig å hente gjenstandene innen én uke etter bergingen har forekommet.
* Hvis det ikke er blitt etterspurt, kan det leveres på O’Store kjellerfest.