Velkommen til Onlines komiteer!
Komitémedlemmene våre får Online til å gå rundt, og arbeider for at alle informatikkstudenter skal ha en flott studiehverdag.
Her kan du søke om å bli en av oss!