Offline er Online sitt eget tidsskrift og så dagens lys i mars 2011. Profil- og aviskomiteen står for det grafiske og redaksjonelle ansvaret, og har i tillegg eksterne skribenter i andre deler av Online.

Offline gis ut to ganger i semesteret og inneholder en fin blanding av underholdende og opplysende saker myntet på informatikkstudenter.

Ønsker du å abonnere på magasinet og få tilsendt papirutgaven i posten kan du gå inn å registrere deg gjennom vårt googleskjema: Bestillingsskjema

Ellers finner du alle utgavene i PDF-format nedenfor. God lesing!

Er du en bedrift som er på jakt etter skarpe IT-studenter?
Da vil vi gjerne høre fra deg! Les videre for å finne ut hva vi kan tilby.

Online er linjeforeningen for informatikkstudentene ved NTNU. Våre studenter går Bachelor- eller Mastergradstudium i informatikk. Dette innebærer blant annet å lære om utvikling, forbedring, evaluering og bruk av datasystemer. For mer informasjon om studiet, se NTNU sine offisielle nettsider.

Linjeforeningen har gjennom flere år opparbeidet seg et repertoar av tjenester som vi tilbyr våre studenter. I samarbeid med næringslivet tilbyr vi kurs og bedriftspresentasjoner for å gi studentene våre en bredere og dypere fagkunnskap samt et innblikk i hverdagen til aktuelle arbeidsplasser.

Send oss en forespørsel for å komme i kontakt. Vi gleder oss til å samarbeide med dere!

Send epost til bedriftskontakt

Profilering
 • Bedriftspresentasjon
 • Annonse i Offline
 • Stillingsutlysning
Faglig
 • Kurs/kursserie
 • Workshop
 • Hackathon

Online er linjeforeningen for informatikkstudenter ved NTNU i Trondheim. Linjeforeningens oppgave er å forbedre studiemiljøet ved å fremme sosialt samvær, faglig kompetanse og kontakt med næringslivet.

Linjeforeningen består av omtrent 100 frivillige medarbeidere, fordelt over Hovedstyret, komiteer og nodekomiteer. I tillegg til vervene i linjeforeningen er mange studenter også engasjert i Realfagskjelleren, Datakameratene FK og Casual Gaming.

Vi har kontorer på Gløshaugen i Høgskoleringen 3, også kjent som P15. Her fins det mat og drikke for alle som vil ha, og ofte kan det være greit å finne hjelp til en øving eller et prosjekt man jobber med. Det er heller ikke uhørt at triKom serverer vafler eller kake.

Ekskursjoner, kurs og presentasjoner fra bedrifter er ukentlige hendelser hos oss. Mange arrangementer er sponset av linjeforeningen eller bedrifter slik at du kan hygge deg i godt selskap selv om studielånet er langt unna.

I de siste årene har Online hatt en eventyrlig vekst på alle områder, og har etablert seg som en betydningsfull organisasjon i Trondheim. Fokus på samarbeid og kommunikasjon har drevet frem mange gode initiativer hvor vi har stått langt fremme som pådrivere.

Hos oss vil du stifte nye vennskap som vil vare livet ut, og hjelpe deg når du skal ut i arbeidslivet. Du vil trives i Online!

Hovedstyret velges av linjeforeningens medlemmer på generalforsamlingen i løpet av vårsemesteret og sitter ett år frem i tid. Styret består av leder, nestleder og alle komitelederne.

Hovedstyret er først og fremst en møteplass for koordinering av de forskjellige komiteene. Styret driver også med økonomistyring og annet administrativt arbeid.

Hovedstyret er også linjeforeningens ansikt utad, og opprettholder kontakten med fakultet, institutt og representerer Online ved forskjellige anledninger.

Hovedstyret består av:

 • Leder: Thor Håkon Bredesen
 • Nestleder: Erik Wiker
 • Leder arrkom: Sander Arnesen
 • Leder bankom: Kristoffer Hajem
 • Leder bedkom: Didrik Pemmer Aalen
 • Leder dotkom: Håkon Solbjørg
 • Leder fagkom: Kristiane Alvarstein Westgård
 • Leder prokom: Andrea Bach
 • Leder trikom: Martin Bjerke

Spørsmål om Online? Send oss en epost!

Sopra Steria

Onlines hovedsamarbeidspartner er en sterk bidragsyter for at vi skal kunne tilby et bredt spekter av aktiviteter til våre studenter. Vi har et tett samarbeid rundt det å skape gode kurs, bedriftspresentasjoner, og ikke minst får vi mye hjelp rundt opplegget til fadderukene!

Vår hovedsamarbeidspartner er Sopra Steria. Sopra Steria ble til da Steria og Sopra slo seg sammen januar 2015. Steria har vært en aktiv bidragsyter for miljøet på informatikk i mange år via bedriftspresentasjoner, kurs og arrangement i fadderukene.

Vi prøver kontinuerlig å forbedre de aktivitetene vi har, samt inkludere vår hovedsamarbeidspartner i nye arrangementer.

Arrangementskomiteen har som hovedansvar å arrangere sosiale tilstelninger for informatikkstudenter.

Online arrangerer både tradisjonsrike fester, og andre sosiale arrangementer, i løpet av skoleåret. Dette er et tilbud til deg slik at du kan ha det moro og knytte nye kontakter innad i linjeforeningen. Vi bidrar jobber for økt samhold og sosialisering blant Onlines medlemmer. Dette gjør vi ved å bidra til et variert sosialt tilbud for alle Onlinere.

Vi skal være en aktiv og synlig komité som inkluderer alle og sørger for å tilby et så variert tilbud av arrangementer at enhver av Onlines medlemmer kan stille på flest mulig av disse.

Komiteen består av:

 • Sondre Johan Widmark (Komitéleder)
 • Ingrid Skar (Nestleder)
 • Kasper Klæboe Berg (Økonomiansvarlig)
 • Leif Marius Sethne Reppen
 • Edvard Schreiner Sjøblom
 • Sander Arnesen
 • Eirik Kaldahl
 • Resotharan Kanagaratnam
 • May Helen Robertsen Storvik
 • Silje Marie Tyrihjell
 • Edvard Gjessing Bakken

Permitterte:

 • Fredrik Anthonisen

Semi-aktive pensjonister:

 • Marius Thingwall
 • Caroline Odden
 • Tale Prestmo
 • Marthe Sofie Øynes

Spørsmål? Send oss en epost da, vel!

Bank- og økonomikomiteen er ansvarlig for alt det økonomiske innad i Online. Dette består av regnskapsføring, fakturering og å ha kontroll på det som skjer i nettbanken.

Komiteen består av representanter fra alle komiteer som har ansvar for komiteenes regnskap og økonomi. Leder er ansvarlig for regnskapet til bankom og Hovedstyret.

Komiteen består av:

 • Leder: Kristoffer Hajem
 • Nestleder: Christoffer Lofsberg
 • For Hovedstyret: Kristoffer Hajem
 • For arrkom: Kasper Berg
 • For bedkom: Henrik Bossart
 • For dotkom: Katrine Tunkvist Jordheim
 • For fagkom: Christoffer Lofsberg
 • For prokom: Camilla Tran
 • For trikom: Christoffer Almankaas
 • For IT-eksursjonen: Thomas Mathiesen
 • For velkom: Jakob Westermoen
 • For Seniorkomiteen: Marius Thingwall
 • For Jubileumskomiteen: Thor Håkon Bredesen
 • For Ekskom: Margit Schefte

Trenger du å ta kontakt med bankom? Send en epost!

Bedriftskomiteen er bindeleddet mellom næringslivet og informatikkstudenter, og skal i tillegg samarbeide med andre linjeforeninger på NTNU for å i vareta informatikkstudentenes interesser. Vårt mål er å kommunisere og formidle våre studenter som potensielle arbeidstakere til aktuelle bedrifter på en positiv måte. For å fremme dette er bedriftspresentasjoner en viktig del av vårt virke, i tillegg til andre måter å kommunisere ut informasjon til studentene - på en god måte.

Vi er en hardtarbeidende komitè som igjennom mange år har opparbeidet oss et meget stort kontaktnett av bedrifter. Bedriftskomiteen opererer som en kontaktpunkt for bedrifter og studentene på informatikkstudiet.

Som medlem i bedriftskomiteen får du en unik mulighet til å komme i kontakt med mange bedrifter, som vil gagne dine medstudenter og deg selv.

Komiteen består av:

 • Didrik Pemmer Aalen (Komitéleder)
 • Emil Schrøder (Nestleder)
 • Henrik Bossart (Økonomiansvarlig)
 • Kathrine Løfqvist (Annonseansvarlig)
 • Kristian Svoren
 • Silje Sævig
 • Lasse Drevland
 • Jim Tørlen
 • Oscar Conrad
 • Jon Martin Filberg
 • Hege Borge
 • Martine Gran
 • Frode Rennemo
 • Ingrid Medalen
 • Magnus Kongshem [seniorkom]
 • Per Øyvind Kanestrøm [seniorkom]

For spørsmål send oss en epost.

Drifts- og Utviklingskomiteen er komiteen som er ansvarlig for utvikling og vedlikehold av Online sine nettsider, samt drift av maskinparken.

Dotkom har også ansvaret for å sikre at Online på best mulig måte benytter IT i sine arbeidsprosesser, der Online er tjent med det. dotKom er som følge av det, også forpliktet til å utvikle og vedlikeholde IT-systemer som Online er tjent med - med hensyn til Online som linjeforening og Online sine studenter.

Aktive medlemmer:

 • Håkon Solbjørg (Komitéleder)
 • Christian Duvholt (Nestleder)
 • Nils Herde
 • Tor Håkon Bonsaksen
 • Kristoffer Andreas Dalby (permittert)
 • Kristian Selvik Ekle
 • Iver Egge Asperud
 • Thomas Gautvedt
 • Aleksander Skraastad
 • Nicolas Almagro Tonne
 • Hans Sandbu
 • Aigars Tumanis
 • Anders Larsen
 • Andrea Nornes
 • Jarle Trollebø
 • Katrine Jordheim (Økonomiansvarlig)
 • Martin Lunde
 • Niklas Hole
 • Ole Anders Stokker

Semi-aktive pensjonister:

 • Dag Olav Prestegarden
 • Espen Jacobsson
 • Håvard Svae Slettvold
 • Michael Johansen
 • Christian Strand Young

For spørsmål; send oss en epost.

Fag- og kurskomiteen jobber med å arrangere kurs, workshop, faglige presentasjoner og andre faglige arrangementer for studentene ved informatikk.

Vårt mål er å å tilby kunnskap en ikke får gjennom skolen, slik som webutvikling, hacking og andre aktuelle teknologier. Vi holder også eksamenskurs i enkelte emner; kursholderne er ofte studenter, men mange holdes av eksterne bedrifter, gjerne da med bespisning og muligheter til å mingle med bedriften.

Komiteen består av:

 • Kristiane Alvarstein Westgård (Komitéleder)
 • Christina Hellenes Andresen (Nestleder)
 • Aina Elisabeth Thunestveit
 • Andreas Aursand
 • Christian Nyvoll
 • Christoffer Skar Lofsberg (Økonomiansvarlig)
 • Espen Hellerud
 • Fredrik Berg
 • Henrik Tobias Munkeberg
 • Håkon Ødegård Løvdal
 • Michael Olsen
 • Thomas Wold
 • Vilde Mariussen

Permitterte:

 • Truls Mørk Pettersen

Har du forslag til kurs eller spørsmål? Send oss gjerne en epost.

Profil- og aviskomiteens hovedoppgave er å sikre kvalitet på profileringsmateriell, samt gi ut linjeforeningens tidsskrift, Offline. Dette betyr i praksis å designe og lage de produktene for profilering som linjeforeningen trenger.

Prokom har laget spesielt mye plakater for arrkom, bedkom og fagkom, henholdsvis til sosiale arrangementer, bedriftpresentasjoner og kurs. I tillegg lages også produkter til spesielle arrangementer som invitasjoner, bordkort og gensere/t-skjorter og annet som gir Online et pent ansikt utad, f.eks. rollup, medaljer og pins.

Prokom gir ut Onlines tidsskrift, Offline, to ganger i semesteret. Redaksjonen består av komiteens medlemmer i tillegg til noen utenforstående skribenter.

Komiteen består av:

 • Andrea Bach (Komitéleder)
 • Signe Livgard
 • Vebjørn Sletta (Gullblekka og redaktør for Offline)
 • Øystein Hammersland (KAFFE)
 • Baldur Kjelsvik (Nestleder, årbokredaktør og nettredaktør)
 • Agnete Djupvik (Årbokredaktør, sekretær og distribusjonsansvarlig)
 • Anne-Marie Samuelsen
 • Camilla Tran
 • Kathrine Steffensen
 • Trine-Lise Helgesen (Økonomiansvarlig og årbokredaktør)
 • Carlo Alfredo Miguel Malaca Morte III
 • Håkon Halldal (Brekkeansvarlig for Offline)
 • Rikard Eide
 • Thor Håkon Bredesen (Forvillet sau)

For spørsmål send oss en e-post.

Seniorkomiteens hovedoppgave er å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift. I tillegg har vi også ansvaret for:

 • Fadderopplegget for nye masterstudenter
 • Komitékickoff for nye komitémedlemer
 • Utmatrikulering for 5. klasse

For å søke seg til seniorkomiteen å man ha hatt et aktivt verv i linjeforeningen i minst fire semester. Seniorkomiteen tar selv opp medlemmer, men medlemmene må godkjennes av Hovedstyret.

Komitéen består av:

 • Ingrid Myrann (Leder) [proKom]
 • Caroline Odden (Nesleder) [arrKom]
 • Marius Thingwall (Økonomiansvarlig) [arrKom]
 • Kathrine Steffensen [proKom]
 • Aina Elisabeth Thunestveit [fagKom]
 • Sverre Johann Bjørke [proKom]
 • Magnus Kongshem [bedKom]
 • Marthe Øynes [arrKom]
 • Per Øyvind Kanestrøm [bedKom]
 • Kathrine Løfqvist [bedKom]
 • Signe Elise Livgard [proKom]
 • Tale Prestmo [arrKom] (Permitert)
 • Truls Mørk Pettersen [fagKom] (Permitert)

Trivselskomiteen har ansvaret for trivsel blant studentene og drift av kontoret.

Hva skjer på kontoret akkurat nå? Se kalenderen. Send oss gjerne en epost dersom du har noen ideer til ting trikom kan finne på!

Onlinekontoret ligger i tredje etasje i Høgskoleringen 3 (også kjent som P-15 bygget eller Fragleberget). Ta heisen opp i 3. og gå rett inn til høyre, eller gå opp trappa og rett frem.

Kontoret er et sosialt sted man kan stikke innom for en kopp kaffe, en prat, hjelp med øvinger og mye mer, og er en samlingsplass for alle Onlines medlemmer.

Åpningstidene for høstsemesteret 2015 er kl. 10.00-16.00. Men det er som regel folk på kontoret utenom åpningstidene, så kontoret er ofte åpent utenom disse tidspunktene.

Komiteen består av:

 • Martin Bjerke (Komitéleder)
 • Ellen Bakksjø (Nestleder)
 • Christoffer Almankaas (Økonomiansvarlig)
 • Katarina Andersen
 • David Storjord
 • Thayanan Tharmapalan
 • Sondre Auestad

Permittert:

 • Erik Wiker
 • Kristoffer Hajem

For ytterligere informasjon, kontakt trikom på epost.

Nodekomiteer er til for å gi informatikere et utvidet sosialt tilbud. Her organiseres for eksempel utenlandsekskursjon og Onlines jubileer. Har du lyst til å bli med? Lyst til å starte et eget tilbud? Les mer om nodekomiteer, send en epost til den aktuelle nodekomiteen eller ta kontakt med Hovedstyret!

Appkom er et tilbud for alle som er interessert i å fikle med apper, extensions eller andre småting. For spørsmål send en epost.

Ekskom organiserer vår årlige ekskursjon. I løpet av studiet får alle informatikkstudentene tilbud om å bli med på en ekskursjon til utlandet. Her besøker man næringsliv, utdanningsinstitusjoner eller andre faglig relevante steder. I tillegg får man en god porsjon sosialt påfyll. Tidligere turer har gått til Kina, USA og Japan. Hvem vet hva det neste blir? Les mer her eller kontakt dem på epost

Jubkom har ansvaret for å organisere Onlines jubileum hvert femte år. Dette er en bursdagsfeiring uten sidestykke og ikke noe man bør gå glipp av. Neste jubileum er 12. november 2016 så sett av datoen! Har du spørsmål, tips eller innspill kan jubKom kontaktes på epost.

Velkom arrangerer de årlige fadderukene. Dette er som regel studentenes første møte med Online og det er deres oppgave å sørge for at alle nye føler seg velkomne. Fadderukene byr som regel på alt fra fester til grilling og byrebus. Mer informasjon om velKom finnes her og de kan selvfølgelig kontaktes på epost.

Interessegrupper kan opprettes av Online-medlemmer som ønsker å dekke et behov som gagner informatikkstudenter. Her organiseres for eksempel månedlige restaurantbesøk. Har du lyst til å bli med? Lyst til å starte et eget tilbud? Les mer om interessegrupper eller ta kontakt med Hovedstyret!

Cachekom er for de som synes geocaching er morro. Les mer her om du lurer på hva i all verden dette er for noe.

Kobkom står for den analoge underholdningen i Online ved å organsiere kort- og brettspillkvelder for informatikere. Disse finner sted sporadisk, og til tider spontant så følg med på facebookgruppen deres.

Sushikom tar deg med på månedlig stipendsushi. Når lånekassen finner det for godt å fylle kontoen vår er tiden inne for å feire med litt rå fisk. Gjerne ad libitum i form av buffet. Følg oppdateringene på sushiKoms facebookgruppe.

Realfagskjelleren på Moholt er en studentdrevet bar som tilbyr rimelig drikke, nye bekjentskap og artige fester!

Adresse: Herman Krags veg 15, Moholt studentby (kart)
Facebookside: Realfagskjelleren

Kjelleren har åpent hver fredag fra kl 18.00 – 00.00. Perfekt for et vors eller bare en rolig kveld med hyggelige mennesker.

Realfagskjelleren drives i samarbeid med linjeforeningene Spanskrøret (lektorutdanning i realfag), Delta (matematikk og fysikk) og Volvox & Alkymisten (biologi, kjemi og bioteknologi). Det drives også andre linjeforeningskjellere på Moholt, de fleste linjeforeningene på Gløshaugen har tilgang på en kjeller. Kjellerstyremedlemmene jobber frivillig for å få i gang fester og andre sosiale sprell for studenter som studerer realfag. På Kjelleren arrangeres det fester på tvers av linjeforeningene, i tillegg til arrangementer arrangert av linjeforeningene hver for seg.

Det er mulig for enkeltpersoner å leie kjelleren til private arrangementer. Ta i så fall kontakt med kjellerstyret/kjelleransvarlig i god tid (minst en uke) før dagen du ønsker å leie.

Hvis du har spørsmål til kjellerstyret, kontakt oss på realfagskjellern-styre@list.stud.ntnu.no!

Datakameratene FK Gløshaugen er en fotballklubb primært for studenter ved linjene datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk ved NTNU. Fotballklubben består av et styre og to avdelinger; herreavdelingen og kvinneavdelingen. Klubben har ingen direkte tilknytning til Online og Abakus, men er et fint samlingspunkt for studenter fra de to linjeforeningene.

Herreavdelingen

Herreavdelingen, som opprinnelig var den eneste avdelingen i klubben, har ett fotballag som spiller 11’er-fotball i den såkalte studentligaen i 6. divisjon i Trøndelag Fotballkrets, der det har spilt siden 2009.

Kvinneavdelingen

Kvinneavdelingen ble opprettet i 2011, og har et fotballag som spiller 7’er-fotball i bedriftsserien for kvinner i Trondheim, sammen med flere andre studentlag. Laget består av jenter fra hele IME-fakultetet, og vi håper på å kunne være med på å skape bedre bekjentskaper på tvers av linjene.

Rekruttering & Kontaktinformasjon:

Rekruttering foregår i hovedsak to ganger i året, på våren før seriestart og i perioden etter fadderukene, men ta kontakt dersom du plutselig får lyst til å være med, eller dersom du bare ønsker mer informasjon.

Alle er selvfølgelig hjertelig velkommen, enten man planlegger å være med på kamper, eller bare ønsker å være med på treninger.

Herrelaget: datakameratene [æ] gmail.com Kvinnelaget: jentefotball [æ] abakus.no

Mer informasjon finner du på www.datakameratene.com

 • Leder av klubben: Sigurd Sandve (data)
 • Ansvarlige herrelaget: Arild Almås Berg (data)
 • Ansvarlige kvinnelaget: Kristin Tønnesen (data) og Linn Vikre (informatikk).

Historie

2008:

Klubben ble dannet i 2008 under navnet Informatikkerne FC-Gløshaugen. Mye på grunn av et langt regelsett for navnekonvensjon fra fotballforbundet. Det var Kristian Oftedal, daværende kontorsjef i Online som tok initiativet til å starte et fotballag. Formålet med klubben var å gi alle som spilte fotball tidligere en mulighet til å spille igjen sammen med studiekamerater, samt å forbedre det alkoholfrie tilbudet til medlemmene av Online. Draktene ble den gang finansiert av Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap. I tillegg ble laget støttet av Online og Know IT.

Laget spilte den gang i en vanlig avdeling i daværende 5. divisjon, og resultatene var preget av at dette var lagets første sesong. Det endte til slutt med sisteplass av totalt 10 lag, med hele 1 poeng på 18 kamper og en målforskjell på 16-144. Klubbens første poeng i en obligatorisk kamp noen sinne kom i siste serierunde. Etter å ha ledet 0-3 til pause endte kampen 3-3 selv om motstanderne, Sverresborg Fotball 2, kun spilte med ti mann i andre omgang, da én av spillerne dro hjem tidlig for å se på Champions League. Se tabell her.

2009:

Etter at det allerede første sesongen ble et problem med for få spillere fra informatikk ble det besluttet å åpne laget for studenter fra Abakus, og foreningen skiftet navn til Datakameratene FK-Gløshaugen. (Hovedforslaget 1337 Gløshaugen ble avslått fra forbundet).

Laget endte denne sesongen på 13. plass av totalt 15. lag, med 9 poeng på 14 kamper og en målforskjell på 29-60.

Se tabell og resultater for 2009

2010:

Sesongen 2010 endte laget på 6. plass av totalt 15. lag, med 21 poeng på 14 kamper og en målforskjell på 23-21.

Se tabell og resultater for 2010

2011:

Kvinneavdelingen ble denne sesongen opprettet etter initiativ fra Anlaug Underdal og Line Valåmo fra Abakus. Avdelingen stilte denne sesongen med to lag i bedriftsserien. De to lagene endte på 5. og 6. plass av totalt 7 lag denne sesongen, med 13 poeng på 12 kamper.

Herrelaget endte på 12. plass av totalt 14 lag denne sesongen, med 14 poeng på 13 kamper og en målforskjell på 20-35.

2012:

Sesongen 2012 stilte begge avdelingene med hvert sitt lag.

Kvinnelaget endte denne sesongen midt på tabellen, en solid 5. plass av totalt 9 lag, med 22 poeng på 16 kamper.

Herrelaget gjorde det veldig sterkt i år, og endte på en fin 4. plass av totalt 18 lag, med 35 poeng på 17 kamper.

2013:

Tabell og resultater for herrelaget 2013

Casual Gaming er en non-profit studentorganisasjon som har til formål å arrangere sosiale spillkvelder for studenter hovedsaklig tilhørende IME (Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk), NTNU.

Hjemmeside: Casual Gaming

Casual Gaming er delt inn i tre undergrupper:

Casual Gaming: Konsoll

Konsoll er Casual Gamings undergruppe for sosial konsollspilling. Fire ganger i året arrangeres konsollkvelder der folk samles og spiller sammen. Casual Gaming stiller med konsoller fra de tre siste tiår, du møter opp og slapper av.

Casual Gaming: LAN

Casual Gaming: LAN står for arrangeringen av studLAN. studLAN arrangeres to ganger i året, en gang på våren og en gang på høsten. Gruppen LAN består av seks crewgrupper med forskjellige ansvarsområder.

Casual Gaming: Brett

Undergruppen Brett står ansvarlig for arrangering av Casual Gamings brettspillkvelder. Brettkveldene arrangeres 4 ganger i året, og her spilles alt fra Magic the Gathering til sjakk til Dungeons & Dragons.