En psykt vanlig uke 2022
Skrevet av

Magne Slåtsveen

Fotograf

Magne Slåtsveen

Publisert

En psykt vanlig uke: Åpenhet


Da er det igjen tid for en av de viktigste ukene i studieåret til en student. Det er nemlig “En psykt vanlig uke” denne uken! Dette er en uke som setter mental helse i fokus ved å ta for seg et viktig tema, og i år er temaet Åpenhet.

Men hva er egentlig åpenhet? Åpenhet er et veldig vidt begrep som favner om mange aspekter. Det kan være for eksempel å være åpen for andres meninger, åpen for kulturelle forskjeller eller bare det å ha en lav terskel for å anerkjenne at folk ikke alltid har det like godt som det ser ut utenfra. Denne artikkelen tar for seg åpenhet ved å snakke om det å senke terskelen for de litt vanskeligere samtalene.

Dystre statistikker

Mental helse har i årtier vært en tabubelagt del av det norske samfunnet, forøvrig det meste av verden også. Det er ikke til å stikke under stol at mange studenter sliter med den mentale helsen sin i hverdagen. Semesteravgiften økte i fjor for at SiT skulle få ansette faste psykologer, samt flere på deltid for å dekke et økende behov under pandemien (1). Sit melder også i samme nyhet at studenter generelt virker å ha det dårligere nå i 2022 enn før 2020.

I en artikkel fra 2022 på nrk.no slår NTNU alarm om at 1 av 2 studenter sliter psykisk ifølge SHOT-undersøkelsen til fhi (2). Dette vil si at om du tar en tur på stripa skal statistisk halvparten du møter på tidspunkt slite med sin mentale helse. Det er godt at slike undersøkelser viser dette slik at man kan gjøre tiltak, men kunne ting bedret seg om vi kollektivt var mer åpen om hverdagen?

En viktig samtale om smått og stort

For vet du om vennen din på andre siden av bordet på A4 har det så bra med seg selv som det virker utad? Om vi starter i det små med å prøve å skape en lavere terskel for å ha åpenhet rundt vår mentale helse vil det potensielt til slutt akkumulere til en kollektivt lavere terskel for åpenhet. Det er viktig å påpeke at det er like viktig at du spør din venn om alt er bra som det er for vedkommende å føle seg trygg nok til å komme til deg for å lufte tankene. Det handler ei heller om å løse et problem, men å anerkjenne dets eksistens. Det å føle at man ikke står alene kan i seg selv være en stor hjelp. Så prøv gjerne å starte samtaler i vennegruppen din rundt mental helse. Kanskje vil dette låse opp nye dører som gjør at dere kommer nærmere hverandre.

Det skal presiseres at å snakke om mental helse ikke kun er det å lufte sine utfordringer. Det handler også om det å bare snakke om temaer innenfor mental helse. For eksempel å starte en prat rundt de store psykiske problemene i studentmassen. Og kanskje er det også en bedre start for å skape åpenhet i gruppen enn det å gå rett på tanker man sitter inne med. Ved å se andre venners syn på ulike temaer kan trygge en selv til å kanskje gradvis bli litt mer åpen om sine egne vanskelige tanker. Dette går også motsatt vei i at om du starter en slik samtale kan vennen din bli tryggere på deg og seg selv og gradvis føle at terskelen for å åpne seg har blitt lavere. Så gjerne bare start en samtale med en venn om et tema innen mental helse og senk den terskelen!

En avsluttende utfordring

Jeg vil avslutte med en liten utfordring til slutt. De aller fleste har kjent på følelsen av å gi slipp på en vond tanke som har befestet seg i hodet når man har luftet det med venner, familie eller psykolog. Det er som oftest en god følelse som fyller rommet hvor tanken engang lå og hverdagen har kanskje blitt et hakk lettere. Jeg vil derfor utfordre alle som leser denne artikkelen og føler for å si noe, men ikke helt tør, til å hoppe ut i det og lufte en av sine tanker som man sitter inne med. Kanskje vil dette gjøre din hverdag bedre og at på til vil det potensielt skape en åpenhet i Online om at et liv ikke nødvendigvis er en dans på roser, selv for en informatikkstudent med hele verden for sine føtter!

Føler du for å kontakte noen for en prat kan du via denne linken finne ulike tjenester som kan bistå dine behov (“Andre tilbud” gir også tjenester utenfor Sit):

Referanser:

Sist endret
Tags onlinemental helseEn Psykt Vanlig UkeÅpenhet