Debug logo banner
Skrevet av

Aleksander Karlsen

Fotograf

Benedicte Helen Myrvoll

Publisert

Den Hovedtillitsvalgte og Debug


I Online skal en person til enhver tid inneha rollen som Hovedtillitsvalgt. Denne rollen eksisterer som en sentral støttespiller for alle linjeforeningen sine medlemmer. Den hovedtillitsvalgte er uavhengig av Linjeforeningen sitt hierarki, og svarer dermed ikke til noen. Dette betyr i praksis at hvem som helst kan kontakte hovedtillitsvalgt. Har du opplevd at noen misbruker sin makt i vervet? Har noen oppført seg ufint på fest? Har du det dårlig i hverdagen som student? Hovedtillitsvalgt tar alt, uansett hva det skulle være, anonymt eller ei.

Som vedtatt(https://github.com/dotkom/Onlines_Vedtekter/blob/master/vedtekter.adoc# 4-4-andre-grupper-tilknyttet-online) på generalforsamlingen vår 2022 er leder av Debug den hovedtillitsvalgte i linjeforeningen. Dette ble vedtatt fordi Debug og hovedtillitsvalgt deler mange av de samme arbeidsoppgavene. Fordelen for deg er at dette gir hovedtillitsvalgt et større apparat med ressurser slik at de bedre kan hjelpe deg. Dette er også en enkel måte å komme i kontakt med Debug på.

Hvis du lurer på hvem og hva Debug er kan du lese denne korte artikkelen. Retningslinjene til Debug ligger her.

Hvis Debug og Hovedtillitsvalgt gjør det samme, hvorfor ikke bare kontakte Debug? I de fleste tilfeller vil man kunne kontakte Debug for det man trenger, men gitt en situasjon der man kanskje ønsker at kun én annen person skal vite om ditt problem, er den hovedtillitsvalgte veien å gå. Den hovedtillitsvalgte plikter å ikke gi informasjonen videre med mindre du sier at det er greit. Den hovedtillitsvalgte vil heller ikke gjøre noe med saken med mindre du ønsker det.

Det er fullt forståelig at det er skummelt og ubehagelige å fortelle noen andre om noe vondt du har opplevd eller sliter med. Dette er spesielt sant hvis personen også er en del av samme miljø som deg, som er tilfellet med en hovedtillitsvalgt og Debug. Det er ingen som krever at du må si ifra heller, men hvis du gir Debug eller den hovedtillitsvalgte din tillit kan vi love deg at vi skal gjøre vårt beste for at du skal få det bedre.

Hilsen Debug <3

Nåværende hovedtillitsvalgt: Mats Klevstad, 3. klasse Epost: mats.klevstad@online.ntnu.no

Sist endret
Tags debughovedtillitsvalgt