Browsing /online/generalforsamlingen/. There are 12 articles in this level.

Tittel Slug Last modified
Årsmøtet 1987 arsmotet1987 5 år, 4 måneder siden
Ekstraordinær generalforsamling 2017 ekstra2017 2 år, 2 måneder siden
Generalforsamlingen 2011¶ 2011 5 år, 4 måneder siden
Generalforsamlingen 2012 2012 5 år, 4 måneder siden
Generalforsamlingen 2013 2013 5 år, 4 måneder siden
Generalforsamlingen 2014 2014 4 år, 10 måneder siden
Generalforsamlingen 2015 2015 4 år, 2 måneder siden
Generalforsamlingen 2016 2016 3 år, 8 måneder siden
Generalforsamlingen 2017 2017 2 år, 8 måneder siden
Generalforsamlingen 2018 genfors2018 1 år, 10 måneder siden
Generalforsamlingen 2019 genfors2019 8 måneder siden
Generalforsamlingen 2020 genfors2020 2 uker, 6 dager siden