Historie

  • Når ble ITEX startet?
  • Hvem startet ITEX?

ITEX ble juridisk innlemmet under Online og bedkom på generalforsamlingen i 2015, etter forslag fra Pia Lindkjølen.

ITEX' virke

Medlemmer

Komiteen består for øyeblikket av 6 medlemmer

År Leder Medlemmer
2017 Hege Louise Borge Elise Fehn Olsen Andrea Leikvold Christoffer Skar Loftsberg Jie Li Silje Sævig
2016 Thomas Mathisen Hege Louise Borge Elise Fehn Olsen Ingrid Vold Thor Håkon Bredesen
2015 Espen Hellerud Pia Lindkjølen Kari Frida Skjold Thomas Mathisen Thor Håkon Bredesen