Historie

  • Når ble ITEX startet?
  • Hvem startet ITEX?

ITEX ble juridisk innlemmet under Online og bedkom på generalforsamlingen i 2015, etter forslag fra Pia Lindkjølen.

ITEX' virke

Medlemmer

Komiteen består for øyeblikket av 7 medlemmer

|År||Leder| Medlemmer | | |---|---|---|---|---|---|---|---| |2018|Synne Byre|Jens Omfjord|Rein Holthe-Berg|Christoffer Skar Loftsberg|Mathias Müller|Markus Haraldseid|Andreas Nordby | |2017|Hege Louise Borge|Elise Fehn Olsen|Andrea Leikvold|Christoffer Skar Loftsberg|Jie Li|Silje Sævig| | |2016|Thomas Mathisen|Hege Louise Borge|Elise Fehn Olsen|Ingrid Vold|Thor Håkon Bredesen||| |2015|Espen Hellerud|Pia Lindkjølen|Kari Frida Skjold|Thomas Mathisen|Thor Håkon Bredesen|||