Hvordan starte en interessegruppe?

Dersom du har en interesse for noe er det fritt frem for alle Onlinere å starte sin egen interessegruppe!

Kravene som stilles er at det skal være en gruppering som åpner for at alle Onlinere får være med. Dersom du har en ide til en interessegruppe sender du en mail til seniorkom@online.ntnu.no og melder interesse. Det trenger ikke være en lang mail, bare en kort forklaring på hva gruppen skal gjøre. For eksempel, skal du starte en Onlineløpegruppe sender du en mail som sier "Jeg vil starte løpegruppe, vi skal jogge en gang i uka." Hva som skjer etter dette punktet kommer an på hva slags interessegruppe du ønsker å starte. Felles for alle er at alle interessegrupper må være åpne for alle og at dere må ha en kontaktperson, slik at andre som er interessert vet hvor de skal henvende seg for å bli med!

Hvordan søke om støtte til din interessegruppe?

Du kan søke om økonomisk støtte til din interessegruppe ved å sende en mail til seniorkom@online.ntnu.no. I mailen ønskes det at det skrives [Pengesøknad][Navn på interessegruppe] Hva det søkes støtte til, i emnefeltet. For å få støtte må det sendes inn søknad på forhånd, altså før pengene skal brukes, og det må legges frem et budsjett over hvor mye som trengs og til hva. Opplys også om antallet medlemmer i interessegruppen/som vil dra nytte av støtten. Alkohol støttes ikke

Seniorkom har i utgangspunktet 15.000kr å støtte interessegrupper med hvert semester. Det vil si at seniorkom tar en avgjørelse på hvorvidt det innvilges full eller delvis støtte. Andelen som støttes avhenger av hvor mange søknader som her kommet inn, altså hvor mye som er igjen av budsjettet, og hvor mange Onlinere som vil kunne dra nytte av støtten.

Støtten utbetales ved levert kvitteringsskjema som kan finnes her, etter innkjøp.

Kvitteringsskjema.pdf

  • Alle de hvite rutene fylles ut (Bankkort er kun om du har brukt et av Online sine kort)
  • Fyll inn seniorkom i komite-feltet
  • Alle kvitteringer må legges med (helst i en og samme PDF-fil)
  • Signaturen nederst må være synlig
  • Sendes på epost til kvittering@online.ntnu.no med [seniorkom][gruppenavn] i emnefeltet (Eks: [seniorkom][ontap] Kvittering for ingredienser)

Vi setter veldig stor pris på synlige kvitteringer, enten skannet med en dedikert skanner, eller skanner-apper til telefon (f.eks. CamScanner eller Genius Scan, begge til både Android og iOS).

For å få kvitteringinger i samme PDF-fil som skjemaet åpner du PDFen, og velger fra menylinjen: Rediger --> Sett inn --> Side fra fil

Aktive interessegrupper

Tidligere interessegrupper