Hvordan starte en interessegruppe?

Dersom du har en interesse for noe er det fritt frem for alle Onlinere å starte sin egen interessegruppe!

Kravene som stilles er at det skal være en gruppering som åpner for at alle Onlinere får være med. Dersom du har en ide til en interessegruppe sender du en mail til hovedstyret@online.ntnu.no og melder interesse. Det trenger ikke være en lang mail, bare en kort forklaring på hva gruppen skal gjøre. For eksempel, skal du starte en Onlineløpegruppe sender du en mail som sier "Jeg vil starte løpegruppe, vi skal jogge en gang i uka." Hva som skjer etter dette punktet kommer an på hva slags interessegruppe du ønsker å starte. Felles for alle er at alle interessegrupper må være åpne for alle og at dere må ha en kontaktperson, slik at andre som er interessert vet hvor de skal henvende seg for å bli med!

Nåværende interessegrupper