Nåværende gjengmedlemmer

  • Leder: Emil Schrøder
  • Økonomiansvarlig: Kaja Sofie Lundgaard, Christoffer Skar Lofsberg
  • Arrangører: Send mail til x-sport@online.ntnu.no for å hjelpe

Retningslinjer

§1 Gruppens formål

Hovedoppgaven til interessegruppen er å få samlet mennesker for å spille squash, dra å kite, låne hall for å spille håndball osv. Dvs. sporter/idretter der man gjerne trenger å være flere for å kunne drive med. Vi skal etterstrebe å ha et arrangement hver måned.

Kontakt

E-post: x-sport@online.ntnu.no

Facebook