Nåværende gjengmedlemmer

  • Leder: Emil Schrøder
  • Økonomiansvarlig: Kaja Sofie Lundgaard
  • Arrangører: Marcus Schrøder, Christoffer Skar Lofsberg

Send mail til x-sport@online.ntnu.no for å hjelpe

Retningslinjer

§1 Gruppens formål

Hovedoppgaven til interessegruppen er å få samlet mennesker for å spille squash, dra å kite, låne hall for å spille håndball osv. Dvs. sporter/idretter der man gjerne trenger å være flere for å kunne drive med. Vi skal etterstrebe å ha et arrangement hver måned.

Tidligere Arrangementer

  • Squash
  • Surfetur til Hoddevik
  • Surfetur til Portugal
  • CrossFit
  • Kickboksing

Kontakt

E-post: x-sport@online.ntnu.no

Facebook