Møtetidspunkt: 10:15

Sted: Byggteknisk L11

Servering: N/A

Referering: Johannes

Vinstraff:

Ølstraff: Aslak (Forsentkomming)

Til stede: Aslak, Loffen, Pål, Johannes, Jakob, Aursand, Christian, Jens

Mangler: Adrian, Hanne, Endre.Innsjekk (14:15 - 2 min)

265 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min)

Innkalling for sen.
Ingen servering.
Referatet er ute offentlig.

267 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

 • Vårfest
  • Mulig flytte dato
 • Arrkomdalje
  • Laget forslag
 • Velkom
  • Opptak

Økonomiansvarlig, med bankom:

 • Avtalt revideringsdato 11. feb. med Abakus.
 • Mangler litt representasjonsinnbetaling.
Bankom
 • Hatt medarbeidersamtaler.
 • Satt frister for revidering, regnskap og budsjett.
 • Bestemt ekstra møte for å få til alt.

Bedkom, med ITEX:

 • Ikke til stede.
 • Alt klart for AppearTV, Blank og Knowit!

 • Jobbet med nye [prikk]regler, antar at resten av komiteene også har satt ned en arbeidsgruppe på det! Kommet fram til et forslag vi sender fagkom så snart vi er fornøyde med det.

 • Klar (egentlig ikke) for blåtur på fredag det blir også.

Dotkom:

 • Fått mer prosjektstruktur.
 • 1209, GDPR.
 • OWF.
 • Ny landingpage.
 • Seniorkom se på ny webshop.

Fagkom, med ekskom:

 • Hackaton?
 • IDI Open satt seg på samme datoen, så må se på løsning der.
Ekskom
 • Nærmer seg klart til Tech Talks.
 • Nesten fullt.
 • Lurer på om det er plasser for bedrifter å lagre ting.
 • Valgt ny leder av ekskom 2020, Aslak og Aursand tenker ha møte med ham. Aursand skal kontakte Petter.

Prokom:

 • Ikke til stede.

Trikom:

 • Superbowl, oppmøte blir interessant.
  • Drikketillatelse til 2 forhåpentligvis.
 • Sett over budsjett og regnskap.
  • Jon tar opp på bankom.
 • Inkludere velkom i prat om å bruke kontoret masse i fadderukene.
Kaffe
 • Trikom tar ansvar for vasking av kaffemaskinen <3 <3 <3
 • Snakk om å kjøpe ekstra 5L dunk.
 • Nytt kaffekurs når den nye kaffemaskinen er på plass.
 • Christian og Jakob requester YouTube-tutorial!
 • Knappene bør ha labels.
 • Arrkom og Trikom surret med Pirbadet, men det snakker vi om og får til sammen.

Seniorkom:

 • Hatt møte.
 • Opptak i April og Februar (10.).
 • Hjulpet velkom med å få tak i 3 og 4 klasse.
 • Diskutert pengeutdeling til interessegrupper, søknadsfrister tidligere i semesteret.
  • Skal bli sendt mail til alle interessegrupper.
 • Begynt å se på utmatrikulering.
 • Ny økans.

Leder og nestleder:

Nestleder
 • Booka 70 rom dette semesteret.
 • Skal ha møte med Bendik før Genfors.
  • Han skal ha med seg en minion for opplæring.
 • Fikser kickboxing med X-Sport, mest sannsynlig 12. Februar.
  • Basistime hos Trondheim Kickboxing, gratis prøvetime med ekstra opplæringsassistenter.
 • Lest masse spam.
Leder
 • Stressa med å få til møter.
 • Gjort noe greier.
 • Skal være med hos Podline.
 • Ikke sovet mer.
 • Satt egne konkrete mål for meg og hva jeg skal påvirke styret.
  • Online skal være bedre rustet til å håndtere studentpolitiske saker enn det var da vi startet.
  • Workshop som gjør at neste styret er mer forberedt enn da vi startet.
  • Alle i styret skal ha en positiv opplevelse av styreperioden etter vi går av.

ITV:

 • Fiksa flere bord på A4.
 • Skal få satt de opp langs med veggene i tillegg til gruppebord.
 • Jan-Håvard Ryen (Nye Linda) er ikke helt varm i trøya enda.
 • Trenger ny PTV for BIT.
  • Trenger 1. eller 2. Klasse helst.
 • Trenger ny PTV for MIT (MSIT) neste semester.
 • Første KTV/PTV-møte.
  • IDI har dårlig emnebeskrivelser på fag.
  • Interaksjonsdesign har ikke emnebeskrivelser.
  • Infoskriv til studenter om hva de møter neste semester, f.eks. Bachelor med info før de skal skrive den.
 • Skal på samlokmøte i dag.
  • Diskutere hva studentene ønsker når Kalvskinnet kommer opp.
  • Fristen er 1. Feb.
 • Neste (e)LG(e)-møte skal diskutere opptaksregler til ulike studier.
  • Dumt om det kommer nye krav på fag som ikke er oblig. for oss allerede.
  • Om sistnevnte kommer vil folk ha beskjed i god tid.
  • Mistenker det kommer noen fag om AI og MMI.
  • Kommer ikke endring på søknaden denne runder.
  • Mest sannsynlig bør det vente et helt år.
 • Ang. FUS:
  • Trætteberg poengterer at han var uenig med FUS om at den endringen kom så brått, han ville vente.

Samlokaliseringsrepresentant:

RFK:

 • Intet nytt.

268 Interkom (14:40 - 10 min)

269 System for utlån av utstyr (5 Min)

[Vi låner bort utstyr i blant, både stort og smått, og jeg tenker vi burde hatt et system i det med merking, etc.]

 • Johannes presenterer behov for utlånssystem, da vi låner bort stort og smått i blant, og har mistet dyrt pokersett pga dette.
 • Utlånsseddel høres logisk ut, burde vi ha i alle bodene i en liten plastikkfolder.
 • Informere komiteer.
 • Johannes følger opp.

 • Aslak presenterer klistrelapper.

 • 280 for 1000 svart-hvitt.
 • 668 for 1000 med logo.
 • Aslak fikser.
  • Tas fra trykksaker.
  • Avstemming 2 vs 6, logo vedtatt.

https://www.markmaster.com/no/etiketter-og-navnelapper/sort-hvite-klistremerker https://www.markmaster.com/no/etiketter-og-navnelapper/klistremerker

Pause (15:00 - 5 min)

[Flyttes punktvis nedover om klokken ikke er blitt 15:00]

272 Budsjett H19/V20 (15 min)

[Går igjennom årets budsjett og hva vi har brukt (regnskap). Vi må finne ut av om det er noe vi ønsker å endre for det neste budsjettet til HS.]

Refererer tanker og diskusjon, selve budsjettet har Christian

 • Fjerner representasjon annet enn støtten.
 • Bodleien beholdes siden vi støtter kjellern med den.
 • Øke styregaver da Kalvskinnet og Dragvoll også har immball.
 • Øke gaver andre på våren, tross da ting gjerne avsluttes.
 • Ny kompilering utsettes til evt. neste HS. Vurdere øke til 10k og gi pizza til folk som assisteres.
 • Øke prosjekter vil gi styret mer handlingsrom.
 • Fjerne lokalleie og heller øke styrevors.
  • Fjerner lokal på 5k, øker styrevors fra 2k til 5k.
 • Øke premier så julekalender ikke sprenger den posten.

273 Kontorvakter (5 Min)

[Har problemer med at det ikke er nok førsteårskomitemedlemmer til å ha kontorvakter. Ekskom vil ikke være kontorvakter siden de ikke ble fortalt det på forhånd. Vil inkludere førsteårskomitemedlemmer fra Velkom og ITEX]

 • Alle har ikke meldt seg på Doodle visstnok.
 • Velkom stiller med glede, fint å være synlige og hjelpe til.
 • Aursand har pratet med Ekskom, de skal ha meldt seg nå.
 • Folk kan også kunne ta 2 semestere.

275 Forespørsler som har kommet på e-post (15:50 - 10 min)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evaluerer hva vi gjør med de.]

Er på overtid, raser gjennom.

 • Erfaringsskriv sendt til velkom.
 • Alle må svare doodle.
 • Ekskom tar Aursand og Aslak.
 • Vervgoder, blir punkt neste uke.
 • Flagg tar punkt neste uke.
 • Reboot må alle informere sine folk om det.
 • Christian fikser bestilling.
 • Samarbeidsavtale m/ITDagene.
 • Mer systematisk mottak av førsteårsstudenter ved NTNU.
  • Jakob svarer. (Utesteder, Lykkepromillen)
 • Smørekoppen 90 må folk svare i mailtråden.
 • Abakusrevyen.
  • Svar om man ikke skal.
 • NTNU Karriere.
  • Aslak skal gi til Loffen.

276 Eventuelt (16:00 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Spam-Slackkanalen

  • "Bulletinboard"
  • Gjennom bedkom.
  • Tas på Slack.
 • Doodle, sette dato. Loffen tar det på Slack.

278 Møteevaluering/Diggepunkt