Hvert år holder Online sin generalforsamling hvor alle onlinere har rett til å møte opp for å stemme over nye ledere for respektive komiteer, nestleder og leder, samt over nye saksforslag og vedtekter. Her finner dere gjeldende vedtekter: [attachment:635]  

### Onlines fonds vedtekter
Her finner dere gjeldende vedtekter for Onlines fond: [attachment:637]	

### Komiteenes retningslinjer
Utover vedtektene har hver komité et sett med retningslinjer. De finnes [her](https://online.ntnu.no/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/).