Velkommen til www.karrieredager.info

Tilhørende info

Tilhørende wikisider


Karrieredager

Karrieredager holdes som regel for å finansiere hovedekskursjon for et klassetrinn på et studie. Hovedekskursjon er gjerne noe 3. eller 4. klassinger holder. Det er ofte samme gjeng som arrangerer karrieredagen som arrangerer ekskursjonen. Både hovedekskursjoner og karrieredager settes som regel i gang av linjeforeninger, selv om de ansvarlige fort finner ut at de kan stå på egne ben som en egen forening. Et eksempel på dette er itDAGENE som ble startet av Abakus, men nå er en frittstående organisasjon.

Hvordan arrangere en karrieredag? Se bedriftsdag i linjeforeningskokeboka

Karrieredag Ansvarlig Når Hvor Facebook
BM-dagen Næringslivsringen Bygg og 3. klasse bygg November Realfagbygget Page
E&T-dagen 3. klasse elektronikk Januar Glassgården Page
Energidagen Energikontakten og 4. klasse emil Oktober Glassgården
Eurekadagen Eureka April Realfagbygget
IAESTEs Næringslivsdager IAESTE Februar Realfagbygget Page
itDAGENE itDAGENE September Glassgården Page
KarriereDagen Bindeleddet September Stort telt på plenen bak hovedbygget Page
KarriereDagen NTNU Dragvoll (2014) Engasjerte studenter fra HF og SVT Mars Dragvoll Page
Karrieremessa i Trondheim (2014) Framtidsfylket Mars Glassgården
Kjemidagen HC Timini November Realfagbygget Page
Marintekniske dager Mannhullet Oktober Tyholt
Psykologidagen Psykolosjen Mars Dragvoll Page
Realfagdagen Volvox Delta Naturviterne Mars Realfagbygget
Rekrutteringsdagen 3. klasse kybernetikk Februar Glassgården Page
Teknodagen 3. klasse maskin Februar Realfagbygget Page
VIVO Volvox & Alkymisten Januar Realfagbygget Page
Tech talks Online Februar

Bedriftsforeninger

De fleste linjeforeningene på NTNU, spesielt Gløshaugen, driver bedriftskontakt selv og arrangerer sine egne bedpreser via sin bedriftskomite (merk at navnet på denne komiteen varierer stort mellom linjeforeningene). I tillegg finnes det studentforeninger som har bedriftskontakt som sitt primære og eneste område. For enkelhet har vi valgt å kalle disse bedriftsforeninger.

Bedriftsforening BrReg Tilhørighet Kontor Facebook
Bindeleddet BrReg Industriell økonomi Kjelhuset Page
itDAGENE BrReg (endres årlig) Abakus IT Syd Page
Teknologiporten BrReg Linjeforeningene ved IVT-fakultetet Sentralbygget Page