Velkommen til www.moholt.info

Tilhørende info

Tilhørende wikisider


Kjellerene på Moholt

Flere av NTNUs linjeforeninger leier sosiale møteplasser av SiT på Moholt Studentby.

For øyeblikket er kjellerene fordelt slikt:

Herman Kragsvei

Nummer Linjeforening(er)
5 Omega og Psykolosjen (Kielderen)
10 Berg, Hybridia og Timini
12 Online, Volvox & Alkymisten, Delta og Spanskrøret (Realfagskjelleren)
14 Abakus (Labamba)
18 Nabla, HC og Janus (Kjellern)
20 Emil og Smørekoppen
27 Dykkergruppen og NTNUI
53 Dragvoll

Moholt alle

Nummer Linjeforening(er)
10 Aarhønen

Berging

Kjellerne på Moholt har lange tradisjoner for å "berge" ting, altså å ta ting fra en kjeller og overrekke til en annen (fortrinnsvis din egen). Her gjelder det enkelte regler, disse finner du her: