Velkommen til www.moholt.info

Tilhørende info

Tilhørende wikisider


Kjellerene på Moholt

Flere av NTNUs linjeforeninger leier sosiale møteplasser av SiT på Moholt Studentby.

For øyeblikket er kjellerene fordelt slikt:

Herman Kragsvei

Nummer Linjeforening(er)
5 Omega
10 Berg
11 Dragvoll
15 Delta, Spanskrøret, Volvox & Alkymisten og Online
18 Nabla
19 Smørekoppen
20 Høiskolens Chemikerforening
21 Timini
23 Abakus
24 Internasjonal
29 EMIL
33 Hybrida og Psykolosjen
43 Janus

Moholt alle

Nummer Linjeforening(er)
10 Aarhønen

Berging

Kjellerne på Moholt har lange tradisjoner for å "berge" ting, altså å ta ting fra en kjeller og overrekke til en annen (fortrinnsvis din egen). Her gjelder det enkelte regler, disse finner du her:

Moholtkjellerne.png
Om du vil redigere dette kartet er det bare å laste ned photoshopfilen nederst på denne siden og sende en oppdatert versjon tilbake til oss på kontakt@online.ntnu.no